Ticaret Hukuk Detaylar

Ticaret Hukuk Detaylar
Ticaret hukuku, ticarete dair bütün mevzuatı sahibi olan kapsamlı bir hukuk disiplinidir. Bu itibarla ticaret hukuku, tacirler işletmeler ve şahıslar arasındaki ticari ilişkileri ve tarafların hak – yükümlülüklerini planlama altına alır. Söz hususu hususlara dair hükümler asli olarak Türk Ticaret Kanunu’nda yer alır. Fakat Türk Ticaret Kanunu ile beraber Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu da ticaret hukuku hükümlerini sahibi olan hukuk dallarıdır. Ticaret hukukunun asli kavramları ise:

Tacir,
Ticari işletme,
Ticaret sicili,
Ticaret unvanı,
Haksız rekabet,
Ticari defterler,
Cari hesap,
Ticari işler tellallığı
Acentelik,
Ticaret ortaklıkları.
2011 senesinde kabul edilen Türk Ticaret Kanunu, başlangıç ve son hükümleri hariç olmak kaydıyla 6 kitap içerir. Bu kitaplar:

Ticari İşletme Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Kıymetli Evrak Hukuku,
Taşıma Hukuku,
Deniz Ticareti Hukuku,
Sigorta Hukuku.
Ticaret hukuku son derece kapsamlı ve başka hukuk dalları ile ilişkilidir. Rekabet hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sermaye pazarı hukuku ile yakından ilişkilidir.

6 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı, 468 kez okundu

En Çok Okunan Yazılar

 • Sağlık Hukuku Detaylar
  Sağlık Hukuku Detaylar
  6 Aralık 2023

  Sıhhat Hukuku’nun incelediği asli konular, hasta hakları, doktor yükümlülükleri, tıbbi malpraktis davaları bölümünde yoğunlaşmaktadır. Sıhhat hu...

 • Sigorta Hukuku
  Sigorta Hukuku
  6 Aralık 2023

  Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, bireyin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, ortaya gelmesi h...

 • Ticaret Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
  Ticaret Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
  5 Ocak 2024

  Ticaret Hukuku bölümünde sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklar, şirketler amacıyla zaman, para ve iş kuvveti kayıbına yol açabilir. Bu nedenle, uyuşmazlık ...

 • Vatandaşlık Hukuku
  Vatandaşlık Hukuku
  6 Aralık 2023

    Vatandaşlık, bir kişinin belli bir devlete olan bağlılığını ifade eden bir kavram olup vatandaşlık vatandaş olan kişiyi belirli ha...

 • Ticaret Hukuk Detaylar
  Ticaret Hukuk Detaylar
  6 Aralık 2023

  Ticaret hukuku, ticarete dair bütün mevzuatı sahibi olan kapsamlı bir hukuk disiplinidir. Bu itibarla ticaret hukuku, tacirler işletmeler ve şahıslar ...

Tüm Yazılar »