Sağlık Hukuku Detaylar

Sağlık Hukuku Detaylar
Sıhhat Hukuku’nun incelediği asli konular, hasta hakları, doktor yükümlülükleri, tıbbi malpraktis davaları bölümünde yoğunlaşmaktadır. Sıhhat hukuku uzmanlık gerektiren bir alan olup akademik eğitim alarak bu alanda uzmanlaşan malpraktis avukatı müvekkillerinin haklarını korumaktadır. Bu tarafta Sıhhat Bakanı Dr. Fahrettin KOCA’nın kuruculuğu ve idare kurulu başkanlığını yürüttüğü Türkiye Eğitim Sıhhat Araştırmaları (TESA) Vakfı’na bağlı İstanbul Medipol Üniversitesi Sıhhat Hukuku bölümünde %100 Burslu olarak eğitim alarak uzmanlaşan Avukat Eser ESERÇELİK, ‘Estetik Operasyonlarda Hekimin Cezai Sorumluluğu’ konusu ile ilgili tezini aratarak akademik yaşama da katkıda bulunmuştur.

Mağdur olan hastanın menfaatlerinin korunması, hastanın her an ulaşabileceği mercilerin olmasına bağlıdır. Fakat hasta haklarına ilgi edilirken sıhhat çalışanının da meslek risklerinden dolayı her an şikayet altında olmaması gerekir. Hekimin ruhsal sağlığı ve vazifesini yapabilecek motivasyonunun kalması amacıyla bu gereklidir. Aksi halde doktor hasta sağlığından evvelce kendini hukuksal ve cezai olarak korumayı düşünerek defansif tıp uygulamalarına yönelecektir. Bu hal istenmeyen ve hem doktora hem hastaya hem de ülke ekonomisine büyük zarar veren bir haldur.

Sıhhat; bedensel ve ruhsal olarak tam bir iyilik halidir. Bu anlamda bireyin sadece fiziksel rahatsızlığı değil ruhsal iyiliği de sıhhat kavramının tarifi içerisindedir. İnsan hakları Evrensel Beyannamesi’ ne göre; her ferdin sıhhatli yaşama ve hem kendisinin hem de ailesinin bakımını ve tıbbi gereksinimlerini temin edebilecek ideal bir yaşam standardına erişme hakkı vardır. (Madde 25) Anayasamızda geride bıraktığımız halunda ise sıhhat hukukuna ait genel bir çerçeve çizilmiştir.

MADDE 17: Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı hallar dışında, bireyin beden bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.

6 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı, 616 kez okundu

En Çok Okunan Yazılar

 • Sağlık Hukuku Detaylar
  Sağlık Hukuku Detaylar
  6 Aralık 2023

  Sıhhat Hukuku’nun incelediği asli konular, hasta hakları, doktor yükümlülükleri, tıbbi malpraktis davaları bölümünde yoğunlaşmaktadır. Sıhhat hu...

 • Sigorta Hukuku
  Sigorta Hukuku
  6 Aralık 2023

  Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, bireyin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, ortaya gelmesi h...

 • Ticaret Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
  Ticaret Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
  5 Ocak 2024

  Ticaret Hukuku bölümünde sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklar, şirketler amacıyla zaman, para ve iş kuvveti kayıbına yol açabilir. Bu nedenle, uyuşmazlık ...

 • Vatandaşlık Hukuku
  Vatandaşlık Hukuku
  6 Aralık 2023

    Vatandaşlık, bir kişinin belli bir devlete olan bağlılığını ifade eden bir kavram olup vatandaşlık vatandaş olan kişiyi belirli ha...

 • Ticaret Hukuk Detaylar
  Ticaret Hukuk Detaylar
  6 Aralık 2023

  Ticaret hukuku, ticarete dair bütün mevzuatı sahibi olan kapsamlı bir hukuk disiplinidir. Bu itibarla ticaret hukuku, tacirler işletmeler ve şahıslar ...

Tüm Yazılar »