DEPREM ZARARLARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI

DEPREM ZARARLARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI

1) Devlet, tehlikeli bölgeleri imara açtığı, İmar Yasasına ve Deprem Yönetmeliğine aykırı yapılaşmaya ruhsat ve oturma izni verdiği, sık sık imar afları çıkardığı, her başvurana inşaat (müteahhitlik) belgesi verdiği, inşaatları denetlemeyi savsakladığı, depreme karşı etkin bir örgütlenme gerçekleştirmediği, deprem sonrasında kurtarma ve barındırmada yetersiz kaldığı için sorumludur.

2) İnşaatçılar (yükleniciler) imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere, Deprem Yönetmeliğine aykırı bina yaparlarsa; inşaatta kullanılan malzemeler eksik ve kalitesizse, yapılar uyulması zorunlu fen ve teknik kurallarına uygun değilse, beton dayanımı düşükse, projeyeve ruhsata göre kaçak kat çıkılmışsa,bütün bu ve benzeri nedenlerle, inşaatın teknik görevlileriyle birlikte sorumludurlar.

3) Gerek Devlete karşı İdari Yargı’da, gerek yükleniciye ve kişisel sorumlulukları bulunan teknik görevlilere ve denetim sorumlularına karşı Adli Yargı’da açılacak davalarda sürelerin ve zamanaşımının başlangıcı, binanın yapılıp teslim edildiği veya satıldığı tarih değil, Deprem olduktan ve zarar sorumluları belirlendikten sonraki tarihtir. Çünkü, bir zarar ortaya çıkıp “dava edilebilir” nitelik kazanmadıkça, idari yargıda süreler ve adli yargıda zamanaşımı işlemeye başlamaz.


6 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı, 343 kez okundu

En Çok Okunan Yazılar

 • Sağlık Hukuku Detaylar
  Sağlık Hukuku Detaylar
  6 Aralık 2023

  Sıhhat Hukuku’nun incelediği asli konular, hasta hakları, doktor yükümlülükleri, tıbbi malpraktis davaları bölümünde yoğunlaşmaktadır. Sıhhat hu...

 • Sigorta Hukuku
  Sigorta Hukuku
  6 Aralık 2023

  Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, bireyin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, ortaya gelmesi h...

 • Ticaret Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
  Ticaret Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
  5 Ocak 2024

  Ticaret Hukuku bölümünde sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklar, şirketler amacıyla zaman, para ve iş kuvveti kayıbına yol açabilir. Bu nedenle, uyuşmazlık ...

 • Vatandaşlık Hukuku
  Vatandaşlık Hukuku
  6 Aralık 2023

    Vatandaşlık, bir kişinin belli bir devlete olan bağlılığını ifade eden bir kavram olup vatandaşlık vatandaş olan kişiyi belirli ha...

 • Ticaret Hukuk Detaylar
  Ticaret Hukuk Detaylar
  6 Aralık 2023

  Ticaret hukuku, ticarete dair bütün mevzuatı sahibi olan kapsamlı bir hukuk disiplinidir. Bu itibarla ticaret hukuku, tacirler işletmeler ve şahıslar ...

Tüm Yazılar »