Miras Avukatı

PLATİN ÜYELER
VİP ÜYELER
GOLD ÜYELER
GOLD İLANLAR HAZIRLANIYOR...

Miras Avukatı

Miras Avukatı

Türk Medeni Kanunu 495-682. maddeleri arasında miras hukuku düzenlenir. Bu hükümler bireyin ölümüyle geride bıraktığı malvarlığının mirasçılara intikalini ve mirasçılar arasında paylaşılmasını düzenler. Bu hususlarda meydana gelen uyuşmazlıklar “miras davası” niteliğindedir. Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı avukatların çalışma kısmı bakımından rastgele bir sınırlama yoktur. Türk Hukuku’nda avukatlar husus sınırlaması olmaksızın her davada vekillik vazifiyeti gerçekleştirmetadır. Fakat hukuk biliminde eksperlık kısmının çok olması, avukatların belirli alanlarda eksperlaşmasına sebep olmaktadır. Belli hususlarda eksperlaşmış avukatlar, sundukları hizmetin niteliğini güvenliğini sağlamak hedefiyle eksperlaştıkları alanlarda daha çok dava alır. Miras hukuku avukatı miras hukuku bölümünde yer alan bütün dava ve çekişmesiz yargı işlerinde, ... okumaya devam et

Miras Avukatı Konumu

Miras Avukatı Bilgileri

Miras Avukatı

Boşanma Süreci | Boşanma Sözleşmesi | Boşanma Süreci ile İlgili Tüm Bilgiler.