İdare Hukuku

PLATİN ÜYELER
VİP ÜYELER
GOLD ÜYELER
GOLD İLANLAR HAZIRLANIYOR...

İdare Hukuku Detaylar

İdare Hukuku Detaylar

İdare hukuku, şahıslara tanınmış hak ve Hürriyetler ile kamuya tanınmış avantaj ve imtiyazların dengelenmesini sağlayan, esası anayasada tespit edilen hukuk dalıdır. İdare hukuku ile yönetimnin teşkilatlenmesi ve etkinlikine dair kurallar öngörülmüştür. En geniş tarifi ile yönetimnin hukuku manasına gelen yönetim hukuku, tedvin edilmemiş ve başka hukuk dallarına göre daha genç bir hukuk disiplinidir. İdare hukukunun ne bulunduğu konusunda net bir açıklama uygulanabilmesi amacıyla ilk olarak yönetim kavramının açıklaması yapılmalıdır. İdare; devlet teşkilatü ortamında belirli görevleri ifade etmek amacıyla oluşturulan teşkilat ve bu teşkilat kapsamında istihdam edilenlerdir. Bu tanım, organik anlamda devlet tarifi üzerinden oluşturulan yönetim tarifidır. Fonksiyonel anlamda yönetim ise kamu hizmetlerini ifa edebilmek amacıyla lazım gelen nitelikler ve ifade edilen teşkilatü... okumaya devam et

İdare Hukuku Konumu

İdare Hukuku Bilgileri

İdare Hukuku

Boşanma Süreci | Boşanma Sözleşmesi | Boşanma Süreci ile İlgili Tüm Bilgiler.