Boşanma Sürecinde Karşı Dava

Boşanma Sürecinde Karşı Dava

Boşanma davalarında davacının öne sürdüğü boşanma nedenleri ile davalının kendisini savunacağı savlar birbirinden farklı olabilmektedir. Bu noktada boşanma davası açılan kişinin kendi savını hali hazırda yürütülen boşanma davasında kullanamadığı için bir karşı dava açma gereksinimi olacaktır. Boşanma sürecinde karşı dava…

Read more