Boşanma için Gerekli Evraklar

Boşanma için Gerekli Evraklar

Boşanma davası açarak mevcut evliliğinin haklı bir nedenle sona erdirilmesini talep eden bireylerin bu süreçte davayı açabilmeleri ve davayı doğru bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli belgelerihukuki altyapıya uygun bir şekilde hazırlamaları gerekir. Boşanma için gerekli evraklar doğru ve eksiksiz hazırlanmaz…

Read more