Çekişmeli Boşanma

Boşanma süreci içerisinde açılacak boşanma davası türleri vardır. Usul ve şekil yönünden birbirinden farklı olan boşanma davaları, eşlerin tüm konularda uzlaşmaları ya da uzlaşmamış olmaları durumuna göre farklılık gösterir. Bu noktada anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi çekişmeli boşanma davası da açılabilir. Çekişmeli Boşanma, eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da her iki eşinde boşanmak istese dahi boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağlayamaması durumunda açılan boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanma süreci ile ilgili merak edilen konulara ve çözüm yollarına bu makalemizde yer vermekteyiz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma istemiyle dava açacak kişiler açısından ister anlaşmalı boşanma olsun isterse de çekişmeli boşanma, davanın görüleceği mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemeleri olmayan yerlerde ise boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilir. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır diye merak eden kişiler açısından bu süreçte bireylerin hukuki anlamda doğru hazırlanmış ve eksiksiz olan bir boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapmaları gerekir.

Boşanma davalarında görevli mahkemelerin hangisi olduğunu söyledik, yetkili mahkemeler ise eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yerde bulunun Aile Mahkemeleridir. Boşanma davası nerede açılır diye merak edenler açısından örnek vermek gerekirse “Bakırköy’de ikamet eden çiftler açısından boşanma davasının açılacağı yer Bakırköy Adliyesidir.”

Boşanma davası açarken üzerinde durulması gereken ilk unsur davanın hukuki altyapısı olmalıdır. Zira boşanma sonrası hak kaybı sıklıkla yaşanan durumlardır. Yani çocuğun velayeti,mal paylaşımının nasıl yapılacağı, tazminat ya da nafaka ödenip ödenmeyeceği gibi bir çok hususta hak kaybı yaşanması olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası açarken mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanmalar, anlaşmalı boşanma ile kıyaslandığında daha uzun sürmektedir. Bunun bir çok sebebi vardır. Öne sürülen boşanma nedenlerinin araştırılması, delillerin toplanması, bilirkişi raporlarının gelmesi, tanıkların dinlenmesi… gibi bir çok unsur çekişmeli boşanma davası süresini arttırmaktadır. Doğru bir şekilde çekişmeli boşanma süreci takip edilirse ortalama 4 5 celsede boşanma sağlanabilir. Bu da ortalama 10 ay ile 1 yıl arasında bir süreye denk gelir. Fakat boşanma davası takip edilmez ve gerekli hukuki prosedürler doğru bir şekilde yerine getirilmez ise çekişmeli boşanma davası 3 4 yıl sürebilir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma sürecinin hukuki boyutu son derece zor ve karmaşıktır. Bu süreçte gerekli prosedürlerin doğru uygulanması gerekir. Çekişmeli boşanma davalarında dilekçe bu süreci başlatan ve sürecin nasıl işleyeceğini belirleyen noktadır. Çekişmeli boşanma dilekçesi davanın nasıl bir süreç olacağını belirler. Her boşanma gerekçesi boşanma sürecini farklı kılacaktır. Örneğin terk nedeniyle boşanma davalarında izlenecek yok ile aldatma nedeniyle boşanma davalarında izlenecek yol aynı olmamaktadır. Bu yüzden boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen kişiler süreç hakkında hukuki bilgiye ihtiyaç duyacaklardır. Çekişmeli boşanma dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle belirtmekte fayda var, boşanma dilekçesi boşanma sürecinin iskeletini oluşturacaktır Boşanma dilekçesi yazılırken bireyler mutlaka “çekişmeli boşanma dilekçesi örneği” gibi internet üzerinde kolay ulaşılabilen ve hukuki anlamda bir getirisi olmayacak uygulamalardan uzak durmalıdırlar. Çekişmeli boşanma davası dilekçesi örneği olarak bulabileceğiniz dilekçeler hukuki altyapıdan uzak ve gelişi güzel hazırlanmış belgelerdir. Bu şekilde açılacak boşanma davaları da bireylere yarardan çok zarar getirecektir.

Her evlilik içerisinde boşanmayı getiren tutum ve davranışlar farklıdır. O yüzden boşanma davası dilekçesi hazırlanırken, kişiye ya da evliliğe özel bir boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Sebep

Boşanma süreci açısından en önemli unsurlardan birisi de hukuki boşanma sebepleri olmaktadır. Boşanma davası açılırken öne sürülecek boşanma nedenleri doğru seçilmelidir. Örneğin aldatılan bir kişi boşanma davası açarken belirli prosedürlerin uygulanması gerekir. Nedir bu prosedürler? Aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için aldatma olayının öğrenilmesini takiben 6 ay içerisinde boşanma davası açılmalıdır. Aksi durumda aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı düşer. Ya da farklı bir örnek verirsek, ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler açısından Medeni Kanun ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açılabileceğine yönelik bir boşanma sebebini vurgulamamıştır. Onun yerine ilgisizliği boşanma sebebi olarak öne sürecek kişilerin Kanunun “166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması” durumunu öne sürmeleri gerekir.

Boşanma davalarında sebep, doğru seçilmediği ve öne sürülen boşanma nedeni ispat edilemediği zaman boşanma davası reddedilir. Boşanma nedenleri ispat yükümlülüğü davayı açan kişiye aittir ve gerekli ispatın yapılamadığı durumda boşanma davası reddedilir.

Tek Taraflı Boşanma Davası

Boşanma süreci içerisinde eşlerden birisinin boşanmayı reddetmesi ya da her iki eşin boşanmayı istemesine rağmen boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında uzlaşamamaları durumunda tek taraflı boşanma davası açılmaktadır. Çekişmeli boşanma olarak da adlandırılan tek taraflı boşanma davası içerisinde davayı hukuki bir sebebe dayandırarak açtan davacı, bu hukuki sebebi ispatla yükümlüdür. Diğer yandan tek taraflı boşanma davası açılan kişi de boşanmayı getiren olayların farklı şekilde geliştiğine dair, karşı dava açabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

Boşanma davasının reddi gibi bir durum söz konusu olduğunda bireylerin 3 yıl boyunca aynı hukuki gerekçe ile boşanma davası açmaları engellenir. Yukarıda vermiş olduğumuz örnekten devam edersek aldatma nedeniyle boşanma davası açıp, aldatma olayını ispat edemeyen kişi bu süreçte dava reddedilirse tekrar aldatma nedeniyle boşanma davası açamaz. Bunun için 3 yıl beklemesi gerekir. Bu da çekişmeli boşanma davası açacak kişilerin dava süre ve kaybedeceği 3 yıl düşünüldüğünde 5 6 yıllık bir zaman kaybına sebep olur.

Çekişmeli Boşanma Davalarında İspat

Çekişmeli Boşanma Davalarında İspat

Çekişmeli Boşanmalarda İspat Nasıl Yapılır?

Çekişmeli boşanma davası açarak evliliğini noktalamak isteyen kişiler açısından öne sürülen boşanma sebebinin ispatı, farklı argümanlar ve tanıklar ile yapılabilir. Burada ispat yapılırken delillerin hukuki şekilde elde edilmiş olması gerekir. Örneğin eve gizli kamera yerleştirilmesi, ve bu gizli kamera görüntülerinin mahkemeye sunulması, delilin hukuki olarak elde edilmediği göz önünde bulundurularak işleme konulmayabilir.

Çekişmeli boşanmalarda ispat için kullanılabilecek argümanlara bir kaç örnek vermek gerekirse, kredi kartı ekstreleri, otel kayıtları, doktor raporu, hastane kayıtları, karakol ya da polis merkezinden alınacak kayıtlar, mesaj içerikleri, sosyal medya paylaşımları, fotoğraflar…

Çekişmeli Boşanma Davalarında Velayet

Çekişmeli Boşanma Davalarında Velayet

Çekişmeli Boşanmalarda Velayet Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanmalarda tarafların en fazla fikir ayrılığına düştüğü nokta çocukların velayeti olmaktadır. Çocuğun velayeti ile ilgili karar verilirken esas unsur çocuğun menfaati olmaktadır. Hakimler de çocuğun velayetine karar verirken çocuğun menfaatlerini göz önünde bulundurarak karar verirler. Bu noktada çocuğun velayeti için etkili bir savunma yapılması gerekir. Taraflar çocuğun velayetini alma noktasında hakim kanaati oluşturmalıdırlar. O yüzden çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuğun menfaatleri doğrultusunda olduğu yönünde bir savunma yapılmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Nafaka

Çekişmeli Boşanma Nafaka

Çekişmeli Boşanmalarda Nafaka Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanma davası açarak evliliğin yasal olarak bitirilmesi sürecinde alınabilecek üç farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bunlar tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) olmaktadır. Tedbir nafakası boşanma davası sürerken maddi yokluğa düşecek tarafa ödenmesi gereken nafaka türüdür. Boşanma davalarında tedbir nafakası ödenmesine yönelik talep hakime iletilir ve hakim boşanma davası sürerken taraflardan birisinin diğer eşe tedbir nafakası ödemesine karar verir.

Yoksulluk nafakası almak için boşanma davasının neticelenmesi gerekir. Yoksulluk nafakası alabilmek için bazı şartlar vardır. Yoksulluk nafakalarında nafaka talebinde bulunacak kiş, boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olmalıdır. Örneğin aldatma nedeniyle açılacak boşanma davalarında aldatan kişiye yoksulluk nafakası bağlanmaz. Yoksulluk nafakası alabilmenin esas koşulu eşinden daha az kusura sahip olmaktadır. Fakat kimi zaman hakimler eşi ile eşit kusura sahip kişilere nafaka bağlayabilmektedir. Bu durum az da olsa görülen bir hadise olup çok sık yaşanmamaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında çocuk nafakası, çocuğun velayetini alan kişiye her ay ödenen nafaka türüdür. İştirak nafakası diğer adıyla çocuk bakım nafakası yalnızca çocuğun ihtiyaçları için kullanılabilir. Çocuğun eğitim masrafları, beslenme ve diğer temel ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla hakim velayeti verdiği kişiye çocuk bakım nafakası bağlamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanmalarda tazminat ile ilgili talep edilebilecek 2 farklı tazminat türü vardır. Boşanmalarda maddi tazminat almak isteyen kişiler boşanma sonrası maddi standartlarında düşme olması nedeniyle tazminat talebinde bulunabilirler. Maddi tazminatlarda boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip ya da kusursuz olan kişiler maddi tazminat talep edebilirler. Çekişmeli boşanma davasında maddi tazminat talep edilirken karşı tarafın ödeme gücü göz önüne alınarak bir tazminat miktarı talep edilmelidir. Hakim de karşı tarafında ödeme gücü oranında bir tazminata hükmeder. Bilinmelidir ki tazminat istenirken hakim istenilen tutar üzerinde bir tazminata karar vermez. Örneğin 300.000 TL tazminat isteyen bir kişiye hakim karşı tarafında daha fazla ödeme gücü var diyerek 350.000 TL tazminat ödenmesi yönünde karara hükmetmez. O yüzden boşanmalarda maddi tazminat talep edilirken gerçekçi ve doğru bir talepte bulunulması gerekir.

Boşanmalarda manevi tazminat ise kişilik hakları saldırıya uğramış kişiler tarafından talep edilebilir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davası açacak kişi aldatma unsurunun kişilik haklarını zedelediği gerekçesi ile manevi tazminat talep edebilir. Manevi tazminat maddi tazminata göre daha düşük bir miktarda olmaktadır. Ayrıca verdiğimiz örnekten yola çıkarsak aldatma olayında olayın gerçekleştiği 3. kişiye de manevi tazminat davası açılabilir. Aldatma olayındaki 3. kişiye açılacak manevi tazminat davasında, 3. kişinin evli olunduğundan haberinin olması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Mal Paylaşımı

Çekişmeli Boşanma Mal Paylaşımı

Çekişmeli Boşanmalarda Mal Pal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Çekişmeli boşanmalarda mal paylaşımı mal paylaşımı esası, bulunulan mal rejimine göre yapılır. Mal paylaşımı davası boşanma davalarından farklıdır ve boşanma gerçekleştikten sonra açılabilir. 2002 yılında yürütlüğe giren yasaya göre edinilmiş mallara katılma rejimi aksi bir sözleşme olmaması durumunda geçerli olacak mal rejimidir. 2002 yılından önce gerçekleşen evliliklerde mal ayrılığı rejimi bulunmaktadır. Mal ayrılığı rejimine göre evlilik içerisinde alınan her mal alan kişiye aittir. Bu durum kadının çalışmadığı varsayımında kadının mallardan hak iddia edememesine neden olduğundan dolayı 2002 yılında edinilmiş mallara katılma rejimi gelmiştir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde ise evlilik içerisinde alınan her mal üzerinde iki taraf da hak sahibidir. 2002 yılından önce yapılan evliliklerde malların hangi tarihte alındığı önemlidir. Bu tarihten önce alınmış mallar mal ayrılığı rejimine göre bu tarihten sonra alınan mallar ise edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaştırılmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Ücretleri 2018

Çekişmeli boşanma ücreti belirlenirken bir çok husus bu hesaplamaya dahil edilmektedir. Avukat tutulması durumunda çekişmeli boşanma avukatlık ücreti ödenecektir. Bunun dışında dava açılması için ödenecek ücretler, yargılama giderleri, bilirkişi ücretleri… gibi bir çok kalem çekişmeli boşanma ücretleri içerisinde yer alır. Çekişmeli boşanma masrafları ile ilgili tam ödenecek tutarlar, davanın içeriğine göre farklılık gösterecektir. O yüzden ücret hakkında kesin bilgi almak adına uzman bir boşanma avukatına danışılması önerilir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davalarında avukat tutulması son derece önemlidir. Yaşanabilecek hak kayıpları ve boşanma davası süresi düşünüldüğünde en kolay şekilde boşanma süreci atlatmak ancak uzman bir boşanma avukatı ile mümkün olacaktır. Boşanma avukatı tutulması zorunlu bir durum değildir. Fakat boşanma avukatı boşanma sürecinde bir çok hususta avantaj sağlamaktadır.

Boşanma Süreci Soru Sor

Çekişmeli Boşanmalarda Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?
Boşanma davalarının açılabileceği görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilir.
Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?
Hakimin görevi dava için öne sürülen boşanma nedeninin gerçeği yansıtıp yansıtmadığıdır. Bu noktada hakim boşanma davasında taraflara, boşanmayı getiren olayların nasıl geliştiği ve tarafların bu olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarının ne olduğu ile ilgili sorular yöneltir.
Boşanma Davasında Kaç Tane Tanık Gösterilmelidir?
Boşanmalarda tanık göstermek için belirli bir sayı olmamaktadır. Burada tanık göstermek isteyen kişiler açısından tanığın az olması ya da tanık sayısının çok olmasından ziyade tanıkların boşanmayı getiren olaylara üzerindeki şahitliğinin hakim nezdinde ne kadar etkili olacağı önemlidir.
Boşanma Davasında Hakim Çocuğu Kime Verir?
Boşanmalarda çocuğun velayeti ile ilgili olarak esas unsur çocuğun menfaatleri olması nedeniyle hakim, çocuğa kimin hangi şartlarda bakacağı, çocuğun gelişimine hangi bireyin daha fazla katkı sağlayacağı, çocuğa hangi ebeveynin daha iyi bir gelecek hazırlayacağı gibi hususları inceleyerek velayete karar verir.
Boşanma Davasını Nasıl Açmalıyım?
Boşanma süreci içerisinde boşanma davası açılmasından daha önemli olan boşanma davasının nasıl yürütüleceğidir. Bu noktada çekişmeli boşanma davası açacak kişilerin uzman bir boşanma avukatı tutmaları önerilir. Zira boşanma davasının reddi gibi bir durumda bireyler aynı nedenle tekrar boşanma davası açmak için 3 yıl beklemek zorundadırlar.

62 thoughts on “Çekişmeli Boşanma

  1. admin Post author

   Hülya Hanım,
   boşanma davalarında belirli bir süre vermek doğru değildir. Burada boşanma davasının niteliği, hakimin tanıklara ne gibi sorular yönelteceği, boşanma davasında tanıkların beyanlarının içeriği gibi bir çok husus boşanma davasının süresini belirleyecektir.

 1. Mrc

  Merhaba,ben 5 yıllık evliyim ancak evliliğim boyunca şiddet hakaret tehdit aşagilanma evde huzursuzluk yasamaktaydim.08/08/2015 tarihinde 4 yaşındaki oğlumu alma fırsatım olmadan eski işyerinde beraber çalıştığımız erkek arkadaşımın yardımıyla evi terk ettim.suanda o erkek arkadaşımla yaşıyorum.ancak 17/08/2015 tarihinde kütahya merkezden bosanma davami açtım.2aydir o erkek arkadsimla yaşıyorum çocuğun velayetini alabilirmiyim.bundan sonra kutahyanin bir köyünde yasiyor olucam.babası baska bir şehirde yasicagini velayetinide istemememi söylüyor.hakim bu hususta 4yasindaki bir çocuğun ekonomik koşullarına bakarmi.ben evliligim boyunca bi anne olarak cocugumla herzaman ilgilenen ve ahlaki yönden olsun zeka gelişimi yönünden olsun bu zamana kadar verimli bir anne oldum.çocuk su anda halasında kaliyor babasi 1aydir yanina gitmio halasi calisio ve bosanmis kendi çocuğuna yeterince zaman ayiramio dedesi trafik kazasi geçirdi sağlık durumu elverişli degil bunun beraberinde 2.eşi yeşil rapor düzeyinde pskolojik ilaçlar kullanio baba çalışmak zorunda ama baba bana birakcan ben krese veya bakiciya vericem dio oglum okul istemio baska bi sehirde bi bakiciya guvenipte çocuğumu tanımadığım bir bakıcıya teslim etmek istemiyorum resmi olarak bosandigimda belirtmis oldgm erkek arkadasimla evleneceğim bu kisininde 5yasinda onceki eşinden bir oglu var ara ara babasinda kalıyor.yeni Kadın hakları yasasında kadın boşanma davasını açtığı tarihten itibaren istediği kişiyle yaşama hakkı varmış dogru mu?25/12/2015 tarihinde ilk mahkememiz var velayetini bu doğrultuda istediğim taktirde oglumu alabilme şansım olurmu?Bilgilendirirseniz sevinirim.İyi çalışmalar.

  1. admin Post author

   İyi Günler,

   Boşanma davası devam ederken de eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü devam etmektedir. Boşanma davası açmış olmanız, evliliğin bittiği anlamına gelmez bu nedenle başkası ile birlikte yaşamanız, sadakat yükümlülüğünün ihlali anlamına gelecektir. Çocuğunuzun velayeti konusunda ise belirleyici olan çocuğun menfaatlerini hangi ebeveynin daha iyi muhafaza edeceğidir. Bu anlamda çocuğa hangi eş daha iyi bir gelecek sağlayabilecek ise hakim çocuğun velayetini o kişiye verecektir. Ayrıntılı Bilgi İçin “boşanma davalarında velayet” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

 2. admin

  3 yıldır boşanma davam sürüyor eşim cocuklar için boşanmayacam diyor ve bitirmiyor davayı hala aynı evde oturuyoruz hakime bende bu adamı istemiyom cocuklar için boşamıcam dediği halde bitmiyor evdende gitmiyor ne kadar daha bu kadınla evli kalacagım cok yıprandım nasıl bitecek

  1. admin Post author

   İyi günler, boşanmayı getiren olayların mahkemede ispatı şarttır. O yüzden eğer elinizde Medeni Kanun’da belirlenmiş bir boşanma nedeni yoksa boşanmanız gerçekleşmez. Boşanma nedenine sahipseniz ve hakim sizi boşamıyor ise, davanın yürütülme şeklinde bir sorun vardır. Bu durumda kendinize uzman bir boşanma avukatı tutmanızı öneririz.

 3. Kadir

  Merhaba….
  Ben 12 senelik evliyim…. Esimle 3 cocugumuz var.
  Ben esimden ayrilmak istiyorum. Yillarca evde ne huzur var nede mutluluk… Aramizda sevgi ve saygi diye birsey kalmadi… Herzaman kavga ediyoruz ve siddetli gecimsizlik var. Bu durum cocuklarida cok etkiliyor…

  Esim bazen bosanmaya razi oluyor, ve eger ben ona evi, araba ve her ay bir miktar para verirsem bosanacagini soyliyor… Ben bunlari kabul ediyorum.. Ama genede esim ertesi gun yada bir kac gun sonra fikrini degistiriyor ve bosanmayacagini soyliyor…
  Simdi ben kendim gitsem ve bosanma dilekcesi versem, bu bosanma sureci nekadar surer? Avukat tutmam lazimi yada avukatsiz hal olurmu?… Ve bosanma tek tarafli acilirsa ucreti ve sureci nekadar dir??

  Tesekkurler….

  1. admin Post author

   Kadir bey,

   Eşiniz ile boşanmanın herhangi bir sonucunda uzlaşamamanız durumunda davanız çekişmeli oalrak yürütülecektir. Çekişmeli boşanma davaları gerekli prosedürlerin doğru yerine getirilmediği durumlarda 4 5 yıl sürebileceği gibi, boşanmayı getiren olayların ispatını yapamamanız durumunda da dava reddedilecektir. O nedenle boşanma avukatı tutmanızı öneririz. Avukat tutulması zorunlu değildir fakat, boşanma ciddi bir eylemdir ve nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat … gibi maddi manevi tüm sonuçlarda hak kaybı yaşama ihtimaliniz vardır. O yüzden avukat ile boşanma davası yürütülmesi daha sağlıklıdır.

 4. naz

  merhaba
  Ben eşimle iki ay evli kaldık ıkı ay içinde cocumuz oldu hamıleydım daha 2 haftalık felan
  eşim askere gitmişti askerden izine geldığinde beni aldattığını öğrendım tatısmaya basladık o askerdeykende annesi hep benı pıslık bırısı olarak aşşalıyodu düşmandıbana eşim zaten evlendık bıraz zaman gectı gıttı o geldı tartıstık bı gece vaktı boğazımı sıktı evden cıktık bi petrole geçıp esrar alarak benı dagın basına gotutrdu esrar içtiğinide öğrendım ve dedıkı burda sesını kımse duymaz napıyım dıe tehdıtler ve ben annemın evıne zor attım kendımı ertesı gun geldıler benı dovduler çocuk bizden değil başkasının piçi sen şşöylesın boylesın dıerek çocum düşşün dıe bı kaçkere aynı boyle devam etmişlerdı ben o gun hastanelık oldum kanamam oldu darp raporlarımda var ertesı boşanma davası açtım .
  O askere gitmişti ordan dılekce göndermiş ve su sekılde cocuk bana ait degıldır geldıgınde hamıleydı benı aldattı.
  Hem kendısı aldattı benı sonra ben aldattı oldum bunun üstüne dna testi talep ettim ben tazmınat ve nafaka istedım .
  ve şimdi bana boşanmıyacam dıyor yanı bunun öncekı verdıgı dılekce onemlıdır degılmı bunu sormak istıyorum ustelık benı herkeze bunlar rezıl etti namusum şerefım 2 paralık kendımdenm supem yok ama ınlarlar kotu yanı bunları sormak istedım cevap beklıyorum dılekcesınde bosanmak istıyorum dıyor ben kendısını ıstemıyorum artık.
  Tesekkurler

 5. ceren

  benim yeğenimin karısı eve bir erkek almış ve bu kişiden yeğenim 2 yıldır şüpheleniyormuş .durumdan yaşadığı yerdeki bazı komşuları ve kardeşleri şahit ama komşuları şahitlik yapmak istemiyormuş o kişiden korktukları için.yeğenim bir ay önce takip etmiş ve karısının adamı eve çağırdığını ve adamında eve girdiğini görmüş tam suç üstü yapacakken yeğenimin ablasının geldiğini gören şahıs kaçmış.yeğenim karısının ailesini arayarak durumu haberdar etmiş ve karısını babasının evine göndermiş.herhangi bir darp olayı felan yapmamış karısının babası duyunca kızlarını darp etmişler.. bu evlilikten 3 çocukları var çocuklar şuanda babadalar yani yeğenimdeler.. yeğenimin maddi durumu iyi degil inşaaat işçisi.. boşanma davası açtı önce anlaşmalı boşanacaklardı sonra karşı taraf bunu ret etti yeğenim tek taraflı dava açtı.. size sormak istediğim konu şu bu süreçte nasıl bir yol izlemeliyiz, yeğenimin maddi durumu fazla yok avukat tutmamız gerekiyormu nafaka ödermi.yada bu suçtan dolayı nafaka ödemezmi.kimlerin şahitlik yapabileceği örneğin yeğenimin ablaları akrabalar şahit olarak mahkemece kabul edilirmi..ilginize tşk ederim ve acele cvp verirseniz tşk ederim saygilarimla ..

  1. admin Post author

   Aldatma olayının ispat edilmesi durumunda yeğeniniz karşı tarafa nafaka ödemeyecektir. Burada boşanma sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve boşanmayı getiren olaylarda karşı tarafın kusuru olduğu ispat edilmelidir. Bu noktada önerimiz uzman bir boşanma avukatı ile davanızı açmanız olacaktır.

 6. Süleyman

  Merhaba , annem babama boşanma davası açtı.Çekişmeli bir boşanma davası.Gerekçesi de şiddetli geçimsizlik.Bu da babamın anneme gerek sözlü gerekse fiziksel şiddet kullanımından kaynaklanan bir şiddetli geçimsizlik.Bunu ispatlayacak gerekli tanık ve belgelere de sahip. (Darp raporu , polis tutanağı gibi vs.) Ayrıca nafaka veya tazminat talebinde de bulunmadı.Bununda sebebi bir an önce uzamadan en kısa sürede boşanmak istemesi. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak dava ne kadar sürer? Nasıl bir seyir alır ? Şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederim.

  1. admin Post author

   Annenizin açtığı dava çekişmeli olarak yürütülecek ise ortalama 4 6 celse arasında dava sonuçlanacaktır. Bu da aşağı yukarı 1 yıldan az değildir. Davanın kısa sürede sonuçlanması ancak, “anlaşmalı boşanma” ile mümkündür. En kısa sürede boşanma için yapılması gerekenlerin ne olduğuna ” anlaşmalı boşanma” yazımızda ulaşabilirsiniz. Çekişmeli boşanma davalarında süreyi kısaltmanın yolu bu konuda uzman bir boşanma avukatı ile davanızı yürütmenizdir.

 7. adnan

  MERHABA
  BEN 2007 YILINDA EVLENDİM.İLK YIL HİÇ BİR SIKINTI YOKTU VE EVLENMEDEN ÖNCE MADDİ DURUMUZ İYİ DEĞİLDİ VE AİLEM İLE BİRLİKTE YAŞAMAYA KARAR VERDİK.ODA İSTEDİ TAKİ BİR ÇOÇUĞUMUZ OLDU VE ARKASINDAN AİLESİNİ ZİYARETE GİTTİ.DAHA SONRA EŞİMİN TAVIRLARI ÇOK DEĞİŞTİ BİR ANLAM VEREMEMİŞTİM.SÜREKLİ SEN BENİ SEVMİYORSUN İLGİLENMİYORSUN YOK ONA ŞİDDET GÖSTERİYORMUŞUM VB.BENİM MADDİ OLANAKLARIM OLMADIGI ICIN AİLEM İEL (ANNE-BABAM VE KARDEŞ) BİR EVDE KALIYORUZ.NEYSE EŞİMİN BABASINI VE AİLESİNİN SÜREKLİ ŞİDET İÇEREN TELEFON KONUŞMALARI VE TEHDİTLERİ MEVCUT.ARAYA BÜYÜKLER GİRDİ İŞ TATLIYA BAĞLANDI.2.ÇOCUGUM OLDU ONUN ÜZERİNDEN 3-4 YIL GEÇTİKTEN SONRA BABASI TELEFON İLE BENİ ARAYIP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ YİNE SES ETMEDİM.ŞİMDİ 3.ÇOCUGUMUZ OLDU 6 AYLIK VE 1 HAFTADIR HAREKETLERİ VE KONUSMALARI AŞAĞILAMALARI,TEHDİT İÇEREN SÖZLER VB.ŞİDDET İÇERİKLİ HEM ANAMA HEM BABAMA YAPTI.SEBEB İSE BEN ONA VE AİLESİNE DEĞER VERMEDİĞİM İDDAA EDİP DURUYOR.HALBUKİ AİLESİ GELDİĞİNİ GEREKEN TÜM MİSAVİRPERVERLİĞİMİZİ GÖSTERİYORUZ.AMA YİNEDE YARANAMIYORUZ.HATTA DUR SEN POLİSİ ARAYACAM GELSİN SENİN BİLMEM JOPU NERENE SOKSUNLAR DİYİP DURUYOR.ŞİDDET UYGULAYAN KENDİSİ KÜFÜR ETMESİ ,ONUR KIRICI HAREKET VE KONUSMALARDA BULUNMASIDA YANINDA CABASI.LAKİN ARTIK YORULDUM ALLAH MUHAFAZA ONA UYSAM NELER YAPARIM BİLMİYORUM..2. OLAY OLDUGU ZAMAN BOŞANMA DAVASI AÇMIŞLARDI HME MADDİ HEM MANEVI OLARAK 100 ER BİN TL TAZMİNAT HEMDE 2 ÇOÇUK ICIN 1 BİNLER NAFAKA KENDISI ICINDE 2000 TL NAFAKA TALEP ETMİŞLERDİ.NEYSE YİNE ARYAA BÜYÜKLER GİRMİŞ DÜZELDİ LAKİN SON BİR HAFTADIR ETMEDİĞİNİ BIRAKMIYOR.NE YAPMAM LAZIM.POLİSE GİDİP BEN Mİ ŞİKAYETÇİ OLMAM LAZIM.YOKSA NEDE OLSA BOŞANMA DAVALARINDA KADIN HAKİM OLDUGU ICIN HAKSIZ HEP BİZ ERKELERİMİ GÖRÜCEKLER.BENİM ETİM BUDUM NE Kİ BEN ONLARA TAZMİNAT VE NAFAKA VERİCEM.NE OLUR BİR AKIL VERİRMİSİNİZ.KAFAYI SIYIRMIS DURUMDAYIM

  1. admin Post author

   Adnan Bey,

   Boşanma davası sürecini doğru bir şekilde yürütmeniz durumunda, davada kusurlu tarafın eşiniz olmasını sağlayarak nafaka ödemekten kurtulabilirsiniz. Boşanmada yoksulluk nafakası alabilmesi için eşinizin sizden daha az kusura sahip olması gerekir. Böyle bir durumda eşinize nafaka bağlanacaktır. Diğer yandan eşiniz tekrar evlenmediği ya da sigortalı bir işte çalışmadığı sürece hayat boyu nafaka ödemek zorunda kalabilirsiniz.

 8. ayşe

  merhaba sıddetlı gecımsızlıkten dolayı esıme bosanma davası actım nısanda mahkemeyı acalı 1 sene olacak ılk 2 durusmaya esım gelmedı mart ayında 3. durusma gerceklesecek bu durusmada hakım sahıtlerı dınleyecekmıs acaba bu durusmada mahkeme bıter mı yoksa ılerı bı tarıhe mı erteler

  1. admin Post author

   Davanızda öncelikle şahitlerin dinlenmesi ve incelemelerin yapılması gerekir. Hakim boşanmayı getiren olayları şahitlerden dinleyecek ve ona göre karar verecektir.

 9. Hy

  Merhaba ben kocama boşanma davası açtım, dava çekişmeli ancak karsı taraf da boşanmak istiyorum demiş. Mayıs ayında ön inceleme duruşması belirlendi. Ancak karşı taraf ara karar duruşması talep etmiş ve kabul edilmiş boşanma davalarında neden ara karar talebe edilir ? Teşekkür ederim

 10. serdar

  mrb avukat bey 30 mart 2015 tarihinde evlendim ama eşimle kendi ailesi yüzünden hiç anlasamadık devam dedikodu evime mudahele ed,yorlardı eşim ayda 4-5 kez ailesinin yanına gider 3-4 gün kalırdı bende bu durumdan memun değildim hamileydi bişey demiyordum ama en son tartısmamızda sen benim özgürlüme karsımazsın diyerek evden gitmiştir 6 kasımdan itibariye 5 aylık hamiliyken gitti 4 ay oldu çocuğum doğdu doğdu zaman haberim yoktu yanında olamadım yani bilerek haber vermediler 3 gün sonra haber verdiler bende annemden öğrendim sonra eşim benden uzaklastırma koruma kararı aldığı için konusamadım ama ona rağmen güzel ikna edeci msjlar çektim cvb gelmedi eşimi sev,yorum ne olursa olsun sonucat anne oldu bende babam oldum ama bana hep iftira atıyor aracılarla kulak asmıyorum çocuğumun doğduna haberini aldım babasını aradım babası çocuğu sana göstermiycem dedi bende öğle bir hakkın yok dedidim madem öğle oraya geliyorum gazateci haber ajansı sosyal medyayı çağırcam 70 milyon kişeye röportaj yaparım dedim tv cameracılara cağırcam dedim baya abartıım anlasılaartın sonra dur yapma dedi tamam dedi gel çocuğunu gör dedi göze alamadım bu birkez olmıycak deim sonra anlatık haftada bir kez gel gör dedi söünü tutu kayın babam gördüm saygıda hiç kusur etmedim sonuça büyüm saygı terbiyeden ibarettir ben eşimden boşanmak istemiiyorum dava açılmadı ama açıcak diğcem suki oturduğum ev aile bireylerine ait benim değil eve gelmedi bekledik babamda eşyaları boşalttı evi kiraya verdi bu mahkemede olumsuz etken yaratabilirmi banka hesaplarımı inceletecek nesine comda sayısal lota sans topu iddaa bazen çok nadır 5-6 kez de tjk org at yarıs oyunları oynardım ama gelirimi sarsmıycak şekilde bunlar olumsuzluk yaratabilirmi teskkler

 11. Erol

  Merhaba
  4 aylık bir evliliğim var, hanımımı ailemin istememesi durumundan dolayı kavgalarımız oldu annemin yalnız kalmaması adına ben ailemi tercih ettim ve akabinde evleri ayırdık bosanmak gibi durum söz konusu oldu nasıl bir yol izlemem gerekir. Eşim ile anlasmaya vararak en kısa sürede nasıl bosanabilirim.

  1. admin Post author

   Anlaşmalı boşanma için en az 1 yıl evli olmanız gerekir. En kısa sürede boşanma davasının sonuçlanması adına anlaşmalı boşanma davasının nasıl açıldığı ile ilgili olarak “Anlaşmalı boşanma” yazımızı okuyabilirsiniz.

 12. zubeyir

  Eşimle anlaşmalı olarak bosaniyoruz şiddet ve hic bir konuda sıkıntı olmadı bu boşanma zaman zarfı içinde her hangi bir sebeple polis ekipleri tarafından aile fertleri araştırılır mi eve polis gelir mi.?

  1. admin Post author

   Polis araştırmasını gerektirecek bir durum olmadığı sürece, herhangi bir araştırma olmayacaktır.

 13. esra

  Merhaba size bir sorum olacaktı ben 27 10 2014 tarihinde evlendik 02 01 2015 tarihinde eşim beni terk etti ben eşimi 24 gün evinde bekledim ve dönmedi ayrıyetten yeni hamileydim kendisi de biliyordu . Ailesi yüzünden beni terk etti 24 gün evimde bekledikten sonra evimden ambulansla ayrıldım hamileydim ve bayılmıştım annem beni ambulansla aldı ve o günden sonra evime gidemedim 14 08 2015 tarihinde boşanma davası açtı ve 05 05 2016 tarihinde boşanma davam var ama ben boşanmak istemiyorum eşimi seviyorum o ailesi zoruyla boşanmak istiyor sizce ben ne yapar ne söylersem mahkemede eşimle barışırım ya da hakim böyle bir şans tanır mı şimdiden teşekkürler

  1. admin Post author

   Açılacak davalarda, davacının öne sürdüğü nedeni ispat etmesi durumunda boşanma gerçekleşir. Burada sizin boşanmayı getiren olayların hukuken boşanma nedeni sayılamayacağı yönünde savunma yapmanız gerekir. Uzman bir boşanma avukatı ile iletişime geçerek daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 14. Yağmur

  Mrb . Üç yıldır evliyim fakat eşim resmi nikahımı ailesinin baskısıyla kıymıyordu bikaç ay önce onlardan gizlice yaptı.Evli oldgmuz süre içerisinde eve gelmiyordu ilgisizdi üstelik beni aldatıyordu ki hala da aldatığından şüphelenmekteyim. Altınlarmı zorla alıp yatırım yaptı fakat onuda başkasının adına tapulatırdı ben davacı olmayayım diye. Sosyal medya hesabından biçok kişiyle mesajlarını gördüm evli olduğumuz süre içerisinde telefonunda da. yanıma kaydettim fakat resmi nıkah işleme konulmadan önce olmuş. Üniverste kaydımı yaptırdım fakat beni kasti olarak sınavlara götürmedi gitmeme izin vermedi eğitim hakkımı kısıtladı .Sürekli dövüyordu ama doktora bile götürmüyodu beni bi kuzeni şahit oldu oda onunla yüz göz olmak istemediğini onun gezmelerini çalışmayışını eve bakmadığını aldatmalarına yalanlarına şahit olduğunu fakat bunu mahkemede soylemeyecegini mahkemede sadece anlaşamıyorlar diyecegını soyledi bende bu konuşmayı kaydettim eşim En son beni babamlara bıraktı gelip alcam dedi gidiş o gidiş numarasını değiştirmiş ona bi aydır ulaşamıyorum ailesinden kmseye de. Bilinmeyen numaralardan bana boşanma davası açtığını ögrendım fakat hiçbi şeklde onunla iletişim kuramıyorum davalı taraf olarak napmalıyım ???

 15. tolga

  merhaba ben 1,5 senedir evliyim eşim senden ayrılacagım deyip aksam uzeri saaat 9 gibi babasını arayıp bilet aldırdı ve kendisi babasının avıne gitti 1 ay boyunca kendısınden ne telefonla nede sosyal medya uzerınden haber alamadım sonra yanına gıddım kendısınle konusmak ısdedım bır vakıt konusduk sonra bıraz yuruduk bagırmaya basladı esım benı kacırıyor dıye halbukı kacırma gıbı sansım yokdu sonra polisler geldi karokolluk olduk ve ropor almıs nasıl aldıysa beni dovdu dıyer ve suan esım dava acmıs maddı manevı olarak tazmınat ısdemıs benden ben aılemle birlikde kalıyorum sıgortalı bır ısde calısmıyorum artı eşim sabaha kadar televızyon veya ınternet basındaydı aksama kadarda yatıyordu aılem dahıl olmak uzerı komsularım dahıl buna sahıtdır 1,5 sene evlılıgımızde bu zaat benım bırtane camasırımı dahıl yıkamamıs bana yemek dahıl hazırlamamısdır bunları ben ıspat edebılırım davayı acan kısı tazmınatı hak ede bılırmı

 16. merve

  merhaba cevaplarsanız çok mutlu olurum bana bir yol gösterin lütfen. eşim 2014 yılının 9. ayında boşanma davası açtı. boşanma davasına hiç gitmedim.25 yıllık evliyim iki çocuğum var. çocuklarımın biri askerde biri benim yanımda.yıllardır oturduğumuz evimiz ve babasının miras bıraktığı bir ev daha var. ikisi de kocamın üstüne.kocam evimizle ve çocuklarıyla hiç ilgilenmiyor.25 senedir hakaret ve şiddet vardı bana ve çocuklarına.gittikçe artınca 2 senedir hakaretlerine dayanamadığımız için çocuğumla evden gittik.oturduğumuz evi kiraya vermiş şerh koydurmuştum eve.Ne yapmam gerekiyor? çekişmeli boşanma davası açmış boşanmak istemiyorum çünkü evlerin hepsi ona kalacakmış. o evlerde çocuklarımın ve benim de hakkım var.avukata verecek param yok sadece emekli maaşım var.onunla da çocuk okutuyorum.çekişmeli dava ya karşı dilekçe yazmam gerektiği söylendi ama nasıl yazacağımı bilmiyorum . cevaplarsanız çok mutlu olurum saygılar

 17. emin

  eşim boşanma davası açmış avukat vekiliyle bir olup malımı elden almak için çeşitli suçlamalarla alkolik diyere ayleyi geçindirmiyor diye çalışmıyor diyerek ben 15 senedir ticaretle ugraştım ve işyerimi kiraya verdim kira geliriyle aylemin geçimini saglıyorum. boşanma gerçekleşmeden mal paylaşım davasıda açmışlar tazminat nafaka çocugun velayetini her şey talep ediyorlar. sorum şu ili duruşmada reddini istedim ve ertelendi dava hakim süre verdi delil ve şahit eşim yalancı şahit paralı heralde ki davayı kazanıp benmi kusurlu çıkarıpta elimde her şeyim almak amacı bu. sizce ne olur avukata danışmam gerekir mi yoksa sn hakimler bilirkişiler yonlendirip işin gerçegi ortya çıkar mı? tşk.

 18. Brsl

  Ben 4 aylık evliyim nişanlandık ayrıldık daha sonra ailelerin araları bozulduğu için gizli nikah yaptık maddi durumunu ve ev alana kadar ailemle yaşamam gerektiğini söyledi ve ben ailemle yaşıyorum ama ufacık kavgalarımızda hakaretler dayaklar şimdi ise boşanma davasını açmış ben aileme bu durumu açıklayamıyorum zaten ve ben maddi konuda ne alabilirim hangi yolu izleyebilirim rezil oldum kimseye birşey açıklayamıyorum ailemde reddederse sokakta kalacam cevap verirseniz ne yapmam gerektiğini sevinirim

 19. elif

  Merhaba benim annem ve babam 15 yıldır evliler. Annem neredeyse 1 yıldır sevmiyorum diyerek boşanmak istediğinden ve başka bir neden olmadığını söylüyor. Babam ise boşanmak istemiyor. Annem avukat tuttu. elinde geçerli bir sebep ve tanıkların babamı desteklemesi durumunda dava reddedilir mi yoksa boşanırlar mı? Cevap verirseniz kafamdaki soruların birazı yanıt bulmuş olacak lütfen cevap verin

 20. Talha

  Mrb. Esimle 1yil önce anlasmali olarak bosandim. 4 yasindaki kizimin velayetini bana verdi nafaka tazminat istemedi ve bosandik.sonra birileri akil vermis olacak ki benim duygularimi ve merhametimi kullandi ve tekrar evlenmek icin ikna etti bende ozellikle kizim annesiz kalmasi diye 1 yilin sonunda nikah kiydim. Lakin bu nikah 1 ay sürdü esim bu nikahi çocuğun velayetini almak icin kiydigini itiraf etti sahitlerim var.bende bosanma davasi actim…
  Simdi benim akibetim ne olur…dayak şiddet aldatma vs hicbisey yok. Dava sonunda Nafaka alir mi tazminat alir mi ve kizimin velayetini alabilir miyim? Cok teşekkürler

 21. Zuhal aydogdu

  Merhaba ben beş yıl evli kaldım altı ay oldu ayrıldım çocuk yok daha mahkemem olmadı eşim yalnız gitti davayı açtı ben gitmedim bu hususta mahkeme hemen bitermi ikimizde bosaniyoruz dersek

 22. Sarp

  Merhaba,
  Dün eşim evi terk etti, bu ikinci terk ediş. Ortada birşey yok bakıldığında, ne psikolojik baskı ne de şiddet. Aramızda iyi bir sevgi var lakin benim onu kendi ailemde korumadığımı düşünüyor ki aslında böyle birşeyde yok… Şimdi boşanmak istiyor. Lakin ben istemiyorum. Sevgi kutsal ve kaç kişide bulunabilir ki? anlaşmalı boşanmak istiyor ve süreci uzatmak istemiyor. Farz edelim ki anlaşmalı boşanmaya baş vurduk. ortada şiddet yok, bir şey yok, sadece kendini güvende his etmiyor sadece bu ki bana göre böyle bir durum mevzu bahis değil, bu durumda hakim boşanma davasını kabul eder mi?

  Ayrıca şöyle bir durum var, tartışmalarımız oluyor ve tırnak ucu kadar saygısızlığım dil uzatmışlığım yok. Fakat kendisi bunu yapıyor. Ağzıda bozuluyor arada, kendini kaybettiği oluyor….

  Ayrıca hal böyle iken çekişmeli dava açarsa bu kabul görür mü ya da ret edilir mi? Çünkü buna dair ispatı yok ve birbirimizi çok seviyoruz.

  Yardımlarınızı rica ederim.

 23. Kyk

  Iyi gunler abimle yengem 1 yildir ayri evlerde kaliyorlar bosanma davasi acsak ve bunu hakime kanitlasak farkli sehirlerde yasadiklarini hemen bosanabilirler mi?

 24. cimcime

  iyi günler;
  bir arkadaşımın 4 yıldır süren bir boşanma davası var..2,5 yıl önce boşandılar fakat dava mal paylaşımına döndüğü için maalesef hala bir çözüme kavuşmuş değil…erkeğin evlenmeden önce almış olduğu evden kız tarafı hak iddia ediyor…çünkü ev 100,000 tlye alınmış 80,000 tlsi nakit verilmiş geriye kalan 20,000 tl düğünde takılan paralarla ödenmiş bankaya yatan paralarla bu durumun bu şekilde olduğu ispatlanmıştır… kız tarafı maddi ve manevi tazminatta açarak hem altınları hemde evin 2/3 hakkını talep ediyor…kız tarafı da erkek tarafı da durumun bu şekilde olduğunu kabul etmesine rağmen 4 senenin sonunda davanın aile mahkemesi değil de konu itibariyle asliye hukuk mahkemesinin konusu olduğuna karar veriliyor ve sil baştan her şey yeniden başlıyor…bilirkişi raporları, evin şimdiki değeri, tanık dilekçeleri her şey eksiksiz olarak dosyada mevcut birinci sorum bu davanın bu kadar uzaması normal mi, ikinci sorum ise asliye hukuk mahkemesinde ne kadar sürede çözüme kavuşabilir…arkadaşım umutsuzluğa kapılmış durumda ve artık kurtulamayacağını düşünüyor psikolojik açıdan bir çöküş var ve bir 4 senede bu davayı beklemek istemiyor…tabi bu davanın uzaması ilk avukatın karşı tarafla anlaşmış olması ve ikinci avukatında pek etkileyici olmadığını belirtmek isterim.bu konuda nasıl bir yol izlemesi gerekir..şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

 25. menekşe

  Bosanma davası actim cekismeli ve esimde cevap yazmis tabi suclar nitelike benim dilekcem de savunma yonundemi olmasi lazim davanin hemen baslamasi icin

 26. Nevin

  Merhaba 13 senelik evliliğinin son 3 ayında eşimin ilgisizliği yaşanılan ekonomik sıkıntılar neticesinde suphenelerek araştırma ya koyuldum eşimin kullandığı sim kartı annemin üzerineydi son bir sene li doküman istedim çalışmış olduğu iş yerinde bir hostesle beni aylardır aldatmış neticesinde kadınlarda konuşup olay kesinleşti ve eşim evi terk etti yaklaşık üç ay oldu suna kardeşlerinin yanına kaçtı yaşamış olduğu kadın da kendisini terk etmiş bilinçsizce hareket etmek istemiyorum sadece savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum ecinni terk etti hiç bir şekilde ilgiyle medigini çocukları arayip ilgilenmediğini belirttim bu büyük kızı boşanması istemiyor sürek nasıl devam eder kendisi boşanma davası acicaktir muhtemel şimdiden çok teşekkür ederim saygılar

 27. kağan

  17 yıllık evliyim. eşimi birkaç kez aldattim.bundan haberi oldu.ancak son 2 yıldır hiçbirşey yapmıyorum.oda bunu biliyor.2 çocuğumuz var. artık beni sevmediğini ve boşanmak istediğini söylüyor.evi bana bırakırsan nafaka da istemem diyor. ikimizde memuruz. ben boşanmak istemiyorum.bana davayı sen aç diyor bende boşanmak isteyen sensin sen aç diyorum.aramızda herhangi bir kavga yok aynı evdeyiz.ben boşanmak istemezsem ne olur?birde aldatmalarda 6 ay içinde başvurulması gerekiyormuş bizimkinin üzerinden 2 yıl geçti bu durum nasıl etkiler.

 28. meltem

  Kadının geçmişte yaşadığı hastalıktan dolayı
  Boşanma sebebi olabilir mi bosanma süresinde eşinin gelirini kesmesi evindeki elektriğini suyunu kesmesi mahkemede kanıt olarak gösterilebilir mi

 29. Hasret

  Merhaba benimde sole bi olayim var 2014 de dugunde kavga sebebiyle evden atildim ve bosanma surecine girdik ikimzde karsi davaciyiz yaklasik 3 yil olacak agustosla beraber bilirkisi raporum geldi sizce bu daava ekimde son bulurmu hakimin is guzarligi yuzunden bir turlu sonuc alamaz oldum istanbulda deqil davam ve 11 celsedir suruyo biktim artik ne yapmam gerekiyo nereye muracat edim ben avukatimda var

 30. Murat

  Merhaba
  Eşimle uzun zamandır şiddetli geçimsizliğimiz var. Her defasında beni boşa diyor. 3 çocuğumuz var. Cocuklarımın anne babası boşandığı için zarar görmelerini istemiyorum. Çıkmazdayım yol gösterirmisiniz. Dava açmış olsam ne kadar zamanda sonuçlanır.

  1. admin

   merhaba 2014 yılında eşimle anlaşmalı olarak ayrıldık . 2015 yılının sonunda tekrardan evlendik ama yine anlaşmazlıklar yaşandı ayrılma kararı aldık .tekrardan anlaşmalı olarak dilekçe yazdırıp aile mahkemesine sunduk 2. evlilik süreci 1 yılı dordurmadıgı için mahkeme anlaşmalıdan çekişmeliye döndü . eşimde bende ayrılmak istiyoruz 11. ayda mahkememiz var acaba o celsede bitermi yoksa uzarmı ?

 31. cemal

  eşim yabanci uyruklu azerbaycan vatandasi 3 yılda vatandas oluyor yani iki ay sonra 11 inci ayda vatandas oluyor eşim e taktıgım altınları satmaya gıttıgını soledi arsasinida satacagını söyleyerek gonderdım ve 1 yasında kızım da vardı turk vatandasi kızım bide 7 aylık hamileydi gonderdim cocugumu kacırdı ve butun zıhnıyet esyalarımi aldilar boşanmak istiyorun bunlardan ne kadar surer boşabmam evımın esyalarını bıle satmiş cocuga pasaport cıkardı m ve noterden kagıt ımzaladım ızın veriyorum dşye cıkmasına yurt dısına gıdıp gelecegını söykedi ne yapacam cok magdurum yardım edın lptfen

 32. Berrin

  Merhaba. Ben 2 buçuk aylık hamileyim ve 3 aylıkta evliyim. Ayrı yaşıyoruz artık. Eşimden ayrılmak istiyorum. Acaba kısa sürede ayrılabilir miyim? Çekişmeli boşanma davası mı yoksa anlaşmalı boşanma davası mı açsam daha kısa sürede sonuç alabilirim?

 33. ali

  Merhaba,
  2016 haziran ayında eşim bana aile temeli sarsılmasından dava açtı.
  Ben boşanmak istemiyorum. Yalan yanlış beyanları var. Kendisini darp ettiğimi, aşırı kıskandığımı kıskandığım için ailesi ile bile görüşmesine müsade etmediğimi söylemiş.Şahit olarakta 2 amcasını göstermiş 1 de arkadaşı tanımıyorum bile.Evlendikten sonra aldığımız evin kredisini ben ödüyordum. Ama eşimin üzerine kredi çekmiştik.Onun kredi hesabına her ay otomatik olarak benim hesabımdan eft yaptım. Eşimde ev giderlerini karşıladı.Babasının bizim eşyalarımızı dahil aldığı beyanı var. Eşyalarımızın bir kısmını senetle almıştım. O senetler benim adıma elimdeler. Babası bizim komşumuzu arayarak yalancı şahitlik yapmasını istemiş, sürekli kavga ettiğimize dair. Komşumda kabul etmemiş arayarak bunu bana söyledi. Ama banada bu konuda şahitlik etmeyeceğini onların iyi insanlar olmadığını söyledi. Sadece önlemini al dedi. Benim 5 kişi şahidim var. Ortak arkadaşımız, ortak aile dostumuz, 2 kuzenim, 1 amcamın oğlu. Şu anda mevcuttaki evde oturmuyoruz o kendi ailesi ile ben kendi ailemle oturuyorum. Babası beni kendi evimde oturtmuyor. Ve ben hala o evin kredisini ve ihtiyaçlarımız için çekmiş olduğumuz kredimizi tek başıma ödemeye devam ediyorum. Bir taraftanda boşanmak istemiyorum. ikimizinde avukatı var. Benim avukatım davayı red ediyor. Bu dava ne olur, süreç nasıl gelişir? yardımlarınızı bekliyorum.

 34. mehmet

  15.06.2016 tarihinde çekişmeli boşanma davası açtım 20.07.2015 tarihinde evlendim. karşı taraf cevap dilekçesi yazdı takı parası olan 3500 tl istiyorlar boşanma davasını kabul ediyorlar nafaka istemiyorlar bize suan herhangi bir mahkeme tarihi verilmedi ne zaman verilir ve çekişmeli boşanmayı anlaşmalı boşanmaya çevire bilir miyiz? sorularım budur cevaplarınızı sabırsızlıkla bekliyorum şimdiden teşekkürler

 35. Ece

  Merhaba avukat bey size birçok sorum olacak 7 yıllık evliliğim süresince birçok türde şiddete maruz kaldım(bıçakla yaralama,kemerle dövme,karnıma hamile iken çatalla yaralama,dayak vb)ilk hamileliğimde şiddetten dolayı 9 ay hamilelik sürecinde annemde kalmak zorunda kaldım hamile olduğumu söylemiştim fakat aldır dedi ve aldırmadım doğum oluncada görmeye gelmedi sorumsuz ilgisiz kendi evinin geçimini dahi yapmıyordu aylık 3500 tl alıyordu şüphelendim sosyal ortamda aldatmalarını yakaladım telefonla konuşmalarını duydum elimde kanıtta var işin kısası boşanmak istemiyor bende maddi gücüm yeterli olmadığı için açamıyorum nasıl bi yol izlemem gerek tşk

 36. Suzan

  İyi gunler ben 4,5 yildir evliyim esimden siddet goruyorum ve bosanmak istiyorum iki tane kizim var biri 3 yasinda digeri 8 aylik bosandigim zaman cocuklarimin bende kalmasini istiyorum esimin ailesi cok duzgun kisiler degil ve daha once esimi polise sikayet ettim siddet uyguladigi icin bosanmak istedigimi soyledim polisler bana bosandigim zaman cocuklarimi benden alip cocuk esirgemeye vereceklerini benide kadin siginmaya vereceklerini soyledi bende cocuklarimdan ayrilmaktansa herseye goz yumdum ama artik dayanamiyorum ne yapmam lazim

 37. selin

  Merhaba,
  ben şu an çekişmeli bir boşanma sürecindeyim.Bir anneyim ve çocuğumun velayeti bende,1 yıldır davamız sürmekte.Ancak eşim benim ile sürekli uğraşmaktadır.Öğretmenlik yaptığım kurumun kurucularına kadar ulaşıp beni işten çıkarttırma girişimlerinde bulunmuştur.O da yetmemiş MEB’na şikayet dilekçeleri göndermiş ve okuluma müfettişler göndermiştir.Girişimleri işe yaramadı.Ancak ben bu süreçten hem çok rencide oldum,hemde psikolojik olarak çok yıprandım.Bu konu ile ilgili bir yaptırım var mıdır?Elim kolum bağlı oturmak istemiyorum.Bir sonraki kötü niyetli hamlesini beklemekten uyuyamıyorum artık.Kendi ailemin yanında kalıyorum,hep beraber çok yıprandık.Konu hakkındaki görüşlerinizi bekliyorum,Şimdiden teşekkürler,Selin

 38. esin

  merhaba benim 4 yıllık bir evliliğim oldu eşimle geçinemedik darp hakaret işkence her türlü psikolojik baskıda blundu.bugun ilk celse gerçekleşti fakat bana şahit getirmemi söyledi.ayrıca çekişmeli bir boşanma davası bu eşim başka şehirde benim ailem başka bir şehirde olduğu için ben başka bir şehirde açtım davayı fakat hakim şahit sunmamı istedi ve psikopat eşim yüzünden kimse bana şahit olmak istemıyor zarar görürler diye anne kardeş şahit olamaz mı

 39. ****

  Selam,
  benim yaklaşık 8 senelik evliliğim var,eşim 2 aydır evi terk etti gelmemesinin tek sebebi evin satılıp başka bir yerden ev alınmasıydı,fakat ev benim üzerime değil annemin üzerine, aynı zamanda kendi üzerime almamı istedi bende evin satılmayacağını belirttim bu sefer ayrılmak istedi. Hakkımı verin 8 senedir evliyim 8 sene çalıştım paramı verin demeye başladı fakat şöyle bir durum var bizim çocuğumuzu annem büyüttü eşim 3 bilemedin 4 yıl kadar çalıştı. Evdeki payını bozulan altınlarını çalışmışlıklarını onun hesaplarına göre benden 100000 130000 tl para istiyor. Bende böyle bişeye karşı duruyorum çünkü daha boşanmadan gelip evden bir miktar para çalıp evdeki oturma gruplarını ocağı fırını elbiselerini çocuğun odasını bulaşık makinasını halıları herşeyi boşaltıp gittiler ailesiyle birlikte. Ve ailesi tarafından tehtid alıyorum .Aynı zamanda 7 yaşında kız çocuğumuz var benden habersiz bulunduğumuz konumdaki okuldan çocuğumuzun kaydını alıp ailesinin oturduğu konumdaki bir okula kaydını almış durumda. çocuğu göstermiyorlar göremiyorum. Ben iyi niyetimden evine dönmesi için mesaj atıyorum arıyorum cevapsız kalıyordu mesajlarım taaki şu bi kaç güne kadar hakkımı verin eğer kimde hakkım varsa o eve ateş düşsün gün yüzü görmeyin ve annemin hakkında düşmana dahi söylenmeyecek sözlerle itamda bulunmuştu. Herşeyi geçtim ben dava açmak istiyorum ayrılmak için oda hakkımı vermeden ayrılmam diyor mahkeme ne derse o olmayacakmı yada hak mak vermeden ayrılamazmıyım zaten evin eşyalarını toplayıp gitmiş evden para çalmış hakaretler var çocuğu göstermeyip birde okulunu habersiz değiştirme var ve buna rağmen ben iyi niyetimi ve sevgimi yitirmeden hala bunlara karşı evine dön evinde sultan ol dahi dedim artık bende tükendim sizce nasıl bir yol izlemeliyim , mahkeme ne kadar sürer boşanabilirmiyiz. Karşı tarafın hiç bir şekilde olur yanı yok sözlerim bunlar , yardımcı olup beni bilgilendirirseniz bu konuda çok sevinirim.

  Hayırlı günler.

 40. süleyman

  merhaba eşim annesinin sözüne çok inanıyo annesi ablaları ne derse onu kafasında yer ediniyo benim sözümün bir önemi yok sanki dış kapının dış mandalıymışım gibi hiç dinlemiyo dinlesede 2 yada 3 gün sonra yine bildiğini okuyo eşim eskişehirden 10 08 2016 tarihinde kardeşinin düğünü olacağı için samsuna gitti 2 gün telefon konuşmamız olmuştu fakan 2 gün eşim bana düğüne gelip gelmeyeceğimi sordu bende gelmeyeceğimi babasının beni vurmakla tehdit ettiğini söyledim babasıyla 5 yıldır konuşmuyoruz biz kaçarak evlendik eşimin babasıda bu yüzden bana çok ağır ağıza alınmayacak küfürler etti o kadını elinde er yada geç alacam dedi bunları hatırlattım eşime gelemem ben babanın elini öpemem kusura bakma ama baban eli öpülecek hiç bir şey yapmadı dedim eşim de bana ben seni boşayacam beni sevmiyon babamla barışmıyon benim peşime düşmüyon diyerek teli kapattı kendisine 2 aydır hiç bir şekilde ulaşamadım 2 tane çocuğumuz var ama onlarlada görüştürmüyorlar 15 08 2016 tarihinde boşanma davasını açmış gerekceside ben siddet darp küfür aşşağılama ve sürekli düzgün çalışmıyor evime bakmıyormuşum ev sahiplerim komşularım şahit hepsi eşime kızıyorlar kendi kendisinin huzurunu bozdu üzülme döner diyorlar ama benim kafam çok karışık ve ne yapacağımı bilemiyorum davaya cevabımı verdim ama kafam çok karışık eşimide çok seviyorum ama bir yönden bu kafayla gidersede mutlu olamayız diye düşünüyorum yardımcı olursanız çok sevinirim

 41. Şerife

  Merhaba
  Eşimle 20 aydır evliyim bundan 5 ay önce mahkemeye verdm çekişmeli boşnmamz var eşim bana şiddet uyguladı olmayacak hakaretlerde bulundu ailesine bni aşalattı sahip çıkamadı eniştesş göz dikti kndi si bekar iken knşmş görşmş oldğum eski arkdaşım vardı onu bilerek evlndi bnmle evlndktn sonra hala o arkdaşın lafı geçti sonra arkdaş sosyal medyadan mesaj attı evlndğimi duyunca bdha yzmadı ama knşmşlğm brkez geçmş oldu bu durumda bn aldatmş pozisyonuna düşrdü ama aldatmadım hiç br zaman. Mahkemede ne kadar etkili olur nasıl olur acaba yardımcı olabilirmisinz ??

 42. Gökhan

  İşimden dolayı sürekli gidip gelemiyordum düğün zamanı gelmeden iyi niyetle 2 ay önce nikah yaptık ancak birlikte yaşamadık düğün haftası gelince karşı taraf ortada bişe yokken ayrılmak sudan sebeplerle ayrılmak istedi düğün hazırlıklarını yapmama rağmen düğün gerçekleşmedi bende tekrar işime döndüm evllik akti gerçekleşmedi fiili birliktelik yaşanmadı.
  karşılıklı hiç bir şey istenmeyeceği hakkında protokol yapıldı nafaka vs 1 yılı doldurmadığımız için çekişmeli boşanacaz mahkeme nasıl bir karar verir tüm mağduriyete karşı sadece boşanmak istiyorum.

 43. Mert

  Merhaba.. 2007 yilinda evkendim ancak ilerleyen dönemlerde sıkça kavgalarının oldu.. eşim. İkac kez evi terk etti.. aile büyükleri vasıtasıyla baristik ancak son evi terk etmesinin sütünden 1 yıl geçti..1yildir eve gelmiyor.. ispatlayabilirim.. dava actik ancak eşim çocukları almak istemediğini belirtmesine rağmen 2012 yilinda aldığımız evin yarısını istediği için çekişmeli boşanma dilekçesi cicin hakim tekrar erteledi.. çocukları almak istemiyor, bende çocuklarımın geleceği elimdeki tek teminat evi vermek istemiyorum.. yarısını verecek olursam çocuklarım madur olacak..bu bilgiler isiginda çekişmeli boşanma nasıl sonuçlanır.. nafaka tazminat, mal paylaşımı konusunda bilgilendirebilirmisinjz.. teşekkürler.. saygılarımla..

 44. Betül

  Merhabalar.
  2 bucuk aylik evliydim . Baska birisinr asiktim ve esimi bi kez aldattim . Pisman olsamda bnu icimde bitirdim ve evliligime odaklandim fakat olmadi esim ailemi istemiyordu görüşmemide istemiyor sürekli hakaret ediyordu . Bodanmak istediğimi söyledim babamlarin yanina döndüm dava actım fakat esim aşık oldugum adamı öğrenmis ve telefon kayıtlarımı talep edecekmis. Nasıl kendimi haklı çıkara bilirim ve nasıl en az zararla çıkarım bu işten

 45. safiye

  mrb ben eşime 1 ay önce boşanma davası açtım. koruma kararım vardı geçen gün bitti . eşim çocuğu çok özlediğini söyledi bende dayanamadım görmesine izin verdim. dava açarken koruma kararının uzamasını istedik ama karar çıkmamıstı. Çocugu gordu bırseyler almak ıstıyorum dedı tamam dedım ama tek göndermek istemedim çocogo alıp goturur diye bende gittim yanında. Güvenemedım yanıma annemle kardeşimi de aldım. Sonra cocuguna birseyler aldı bana da teklif etti. aklıma aldattıgında baskalarıyla harcadıgı paralar aklıma geldi bot aldırdım. ertesi gunu de koruma kararının 6 ay uzatıldıgı karar kagıdını aldım. şimdi bende suc işlemiş oluyorum hakim sorarsa nasıl bi savunma hazırlamam gerek birde dava uzar mı boşanamaz mıyım cevaplarsanız sevınırım. Saygılarımla

 46. Ayşe eralp

  Merhabalar. Ben bi kac ay once esime bosanma davasi actim. Ama esim bosanmayi kabul etmiyor. Bosanma nedenim ise esimden tarafindan siddet goruyor ve surekli hakaret ve tehditlere maruz kaliyordum esim bana siddet uygulayip tufekle oldurmeye dahi kalkti ama ben o sıra hamile oldugum icin bebegim babasiz buyumesin diye herhangi bi sikayette bulunmadim. Tabi bu tehditleri hakaretleri dozunu iyice asti ustelik ailemu de surekli arayip ya da mesajlarla tehdit ve hakaret etmeye basladi. En son bebegim daha 3 gunlukken ailesi ile kavga edip once bana daha sonra da bebgime saldirip oldurmeye kalkinca boşanma davasi actim tabi bu sure zarfinda aileaiyle birlikte brni ve ailemi tehdite hakarete devam ettiler bunlarin hepsi bende mesajp ve ses kaydi olarak elimde var beni ve ailemi surekli oldurmekle ve Bebeğimi kacirmakla tehdit ediyorlar esim ve ailesine uzaklastirma karari cikardim kararlardan birisinde savci esimin cocugu olmasina ragmen bebege bile uzaklastirma karari vermisti esim bebegi bi ara gormek istemisti uzaklastirma devam ederken ben de bebgin babasi diyerek bebegi gostermistim fakat esim yaninda bicak getirmis kendi bileklerini keserek olay çıkardı tabi bu olayin emniyette tutanagi falan heosi var son bi kac gun once de esim benim hakkimda yalan ifade vererek suc duyurusunda bulnmus tabi ben elimdeki delillerle bunun yalan oldugunj ispat edebiliyorum ve zaten bende esimden sikayetci oldum. Esim ve ailesinin emniyette de dosyalari baya bi kabarik. Esim gecmiste uyusturucu bagimlisiymis esim. Ben bosanma davasi acmadan once esim annesine agir bir sekilde darp etti once annesinin bogazini ekmek bicagi ile kesmeye kalkti daha sonra bana yaptigi gibi tufegi annesine dogrulttu ve sıktı ama tufek alev almadi annesi darp raporu alarak sikayetcj oldu ama esim bana baskiyla yalan ifade verdirerek sadece 6 ay uzaklastirma aldi yani bunun dosyasi da emniyette var ki esim zaten kendi yakin akrabalariyla bile mahekemelik tehdit de darptan dolayi. Zaten ailesinin dosyasini saymaya gerek bile duymuyorum esimden eksik hicbir yanlari yok. Acaba benim esimden tek celsede bosanmam mumkun mu zaten nafaka vb hicbisey talep etmedim sadece bebegin velayetini istedim. Ve benim bebegi babasindan uzak tutmamin hicbir yolu yok mu cunku hem bnm hem de bebegimin hayatı tehlikede sanirim bebegi babaya gostermemek sucmus ama bunu hukuki yollardan yapabilir miyim bi kac gun once haberlerde anne cocuklarini 4 yildir bosandigi esine gostermemesine ragmen baba cocuklarini sadece internet uzerinden goruntulu gorecekmis gibi bi haber izleyince umutlandim acikcasi. Zaten ben eşimin isledigi her sucu ispat edebiliyorum. Deliller mevcut elimde. Eger cvo verebilirseniz cok sevinirim.

 47. Ayse can

  Ben 19yillik evliyim. Esimle ayrilmak icin avukata gittim.cocuklarin velayetini benim almami esim kabul etti. Nafakayida. Anlasmali bosanacaktik.avukat anlasirsam vefat eden emekli annemin maasini alamayacagimi. Sgk kabul. Etmez maas vermez cekismeli bosân ikinci celsede biter diyo ama cekismelide iki kat fiyat davada esimi velâyet icin zor ikna ettim ucreti odemek istemiyo.. Avukatin dedigi dogrumu..

 48. Osman

  Merhaba eşimle yaklaşık 1 senedir ayrıyız ve eşim çekişmeli boşanma davası açtı fakat delil yetersizliği nedeniyle dava düştü anlaşmalı olarak ne kadar süre içerisinde dava açarız yani aradan ne kadar süre geçmesi lazım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


lara escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort beylikdüzü escort escort istanbul ataşehir escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort escort beylikdüzü escort kadıköy