Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Tanıma Tenfiz Davaları

Tanıma Tenfiz Davaları

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası

Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her mahkeme kararı bulunduğu ülke sınırları içerisinde geçerli olmaktadır. Bu da yurtdışında dava açan Türk vatandaşlarının bu mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli olmadığını ifade eder. Bu noktada tanıma ve tenfiz davası açılarak yurtdışındaki mahkeme kararlarının ülkemizde de uygulanabilir olması sağlanmaktadır. Bu makalemizde yurtdışında boşanma gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, boşanma mahkeme kararlarını nasıl Türkiye’de uygulanabilir kılacaklarını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Boşanma Tanıma Davası ve Boşanma Tenfiz Davası nedir Onlara açıklık getirmemiz gerekir.

Boşanma Tanıma Davası Nedir?

Boşanma tanıma davası yurtdışı mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararının ülkemizde de geçerli olabilmesi için açılacak dava türüdür. Boşanmanın Türkiye’de tanınması davası açılmadığı durumlarda, yurtdışında boşanan Türkler, ülkemizde hala yasal olarak evli görünmektedirler. Bu da yeniden evlenme gibi bir durumun önünü tıkamaktadır. Ülkemizde yasal olarak yalnızca bir evlilik yapılabileceğinden dolayı Boşanma Tanıma Davası açılmaksızın yurtdışındaki boşanma ülkemizde geçerli olmadığından ikinci bir evlilik söz konusu değildir.

Boşanma Tenfiz Davası Nedir?

Boşanma tenfiz davası sıklıkla boşanma tanıma davası ile karıştırılmaktadır. Fakat boşanma tenfiz davası yurtdışında gerçekleşen boşanmaya ilişkin hukuki sonuçların Türkiye’de icra edilebilir olmasını sağlayan dava türüdür. Boşanma tenfiz davası, boşanmanın tanınması davasından farklı olmakla birlikte aynı zamanda boşanmanın tanınması durumunu da kapsamaktadır. Yani iki dava açmadan boşanma tenfiz davası açılarak hem boşanmanın Türkiye’de tanınması hem de hukuki sonuçların tenfiz edilmesi yani icra edilmesi sağlanabilir.

Boşanmanın Tenfizi Ne Demektir?

Boşanmanın tenfizi yani boşanma kararının Türkiye’de icra edilebilir olması, yurtdışı mahkemelerinin vermiş olduğu velayet, mal paylaşımı,tazminat ve nafaka gibi kararların ülkemizde uygulanmasına olanak sağlanması olarak nitelendirilebilir. Boşanma kararlarının ülkemizde icra edilebilir olmaması durumunda, yukarıda saymış olduğumuz hukuki sonuçların Türkiye’de bir hükmü yoktur. Bu da bireylerin bir çok sorunla karşılaşmasına neden olacaktır.

Tanıma Tenfiz Davası Açmazsam Ne Olur?

Tanıma Tenfiz Davası Açmazsam Ne Olur?

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Açılmaz İse Ne Olur?

Boşanma tanıma tenfiz davası açılmadığı durumlarda bireyler, çocuğun velayeti, mal paylaşımı, tazminat ya da nafaka gibi durumlarda sorun ile karşılaşmaktadır. Bunun yanı sıra boşanmanın ülkemizde geçerli olmaması nedeniyle ilerde miras paylaşımı, yeniden evlenememe gibi durumlarda da hak kaybı yaşanması gündeme gelecektir. Boşanmanın Türkiye’de tenfizi yapılmadığı durumlarda boşanılan eş hala yasal mirasçı olacaktır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Boşanma tanıma tenfiz davası açılacak olan görevli mahkeme tıpkı boşanma davalarında olduğu gibi Aile Mahkemeleri olmaktadır. Yurtdışında boşanma işlemi gerçekleştiren Türk vatandaşlarının açmaları gereken tanıma tenfiz davası, İstanbul İzmir ya da Ankara illerinde açılabilir. Boşanma tanıma tenfiz davası için bireylerin duruşmalara katılımı zorunlu değildir fakat, boşanmanın tanınması ve boşanmanın tenfizi davaları oldukça karmaşık ve zor bir süreci ifade eder. Mutlaka uzman bir boşanma avukatı ile bu sürecin yürütülmesi önerilir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Boşanma tanıma ve tenfiz davalarında bireylerin davanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için gerekli tüm belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamaları önemlidir. Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için öncelikle yurtdışı mahkemesinin vermiş olduğu kararın aslı ya da kararı veren mahkeme tarafından aslı gibi olduğunu belirten onaylı fotokopisi gereklidir. Mahkeme kararının aslı ya da o mahkemece onaylanmış fotokopisi olmaksızın davanın açılması mümkün değildir. Diğer yandan davanın yurtdışında kesinleşmiş olması gerekir. Yani yurtdışında nüfusa işlenmiş olmalıdır. Yani yurtdışındaki boşanma kararının temyiz edilmesi sürecinde Türkiye’de boşanma tanıma tenfiz davası açılamaz. O yüzden kararın kesinleşmiş olması esas unsurlardan birisidir.

Alınan bu mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için belgeye apostil şerhi konulmuş olmalıdır. Apostil şerhi yurtdışı mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli olabilmesi için konulan mühürdür.

Bu belgenin doğru bir şekilde hazırlanmasının ardından belgenin “Yeminli Tercüman” tarafından ya noter onaylı ya da konsolosluk onaylı olarak Türkçe’ye çevrilmesi gerekir.

Belgelerin herhangi birisinde eksiklik ya da yanlışlık olması gibi bir durumda boşanmanın tanınması ve tenfizi işlemi yapılamaz.

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Boşanmanın Tanınması ve Tenfizi Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma tanıma tenfiz davası ne kadar sürer diye merak eden kişinin bu süreci nasıl yürüteceği, davanın süresini direk olarak etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkar. Boşanma tanıma tenfiz davası süresi, boşanan çiftlerin ikisinin de ülkemizde farklı boşanma tanıma tenfiz avukatı ile davayı yürütmeleri durumunda 2 3 ay gibi bir sürede sonuçlandırılabilir. Fakat tarafların bu dava için avukat tutmamaları açılacak davanın 3 4 yıl gibi bir sürede sonuçlanmasına neden olmaktadır.

Boşanma tanıma tenfiz davası süreci, zorluğu nedeniyle hukuki destek alınması gerekir. Süreç içerisinde gerekli prosedürlerin doğru uygulanmaması, sürecin profesyonel olarak takibinin yapılmaması, süreç içerisinde atılacak adımların yanlışlığı veya eksikliği davanın yıllarca sürmesine neden olacaktır.

Boşanmanın Kararının Türkiye’de Tanınması İçin Ne Yapılmalıdır?

Boşanmanın Türkiye’de tanınması için boşanan çiftlerin ikisinin de açılacak tanıma tenfiz davası için gerekli prosedürleri doğru şekilde yerine getirmeleri gerekir. Her ne kadar boşanma gerçekleşmiş olsa da, boşanan çiftlerin süreci paralel yürütmeleri onların davayı en kısa sürede bitirebilmelerine olanak sağlar.

Boşanma Kararının Türkiye’de Tenfizi İçin Ne Yapılmalıdır?

Yurtdışındaki mahkemelerin veridiği boşanma ve hukuki sonuçları ile ilgili kararların Türkiye’de tenfiz edilmesi için açılacak tenfiz davalarında bireyler, dava için gerekli belgeleri doğru bir şekilde hazırlamalıdırlar. Dava süresini belirleyen husulardan birisi de gerekli belgelerin hızlı ve doğru bir şekilde hazırlanmasıdır.

Özellikle yurtdışından gerekli evrakların gelmesinin beklenmesi gibi bir durumda belgelerin 8 9 aydan önce gönderilmediği düşünülürse tarafların gerekli belgeleri hazırlamaları onlara süre açısından büyük avantaj sağlayacaktır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Süreci

Yabancı mahkemede verilen boşanma kararının ülkemizde tanınması ve tenfizi için tarafların süreci birlikte yürütmeleri, hukuki prosedürlerin daha hızlı yerine getirilmesini sağlar. Bu anlamda tutulacak farklı tanıma tenfiz avukatı ile gerekli prosedürler hukuki altyapısı kurularak hızlıca ilerletilebilir.

Boşanma Süreci Soru Sor

Yurtdışında Boşananların Açması Gereken Dava Nedir?
Yurtdışında boşanmış kişilerin açmaları gereken dava türü boşanma tanıma davası ya da boşanma tenfiz davası olmaktadır.
Tanıma Tenfiz Davası Nerede Açılır?
Tanıma ve Tenfiz Davalarında Görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir. Yurtdışında ikamet eden kişiler açısından yetkili Aile Mahkemesi İstanbul, İzmir ya da Ankara da bulunan Aile Mahkemelerine boşanmanın tanıması veya tenfizi için dava açılabilir.
Boşanma Tanıma Tenfiz Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?
Tanıma tenfiz davaları için avukat tutulması zorunlu değildir fakat açılacak davanın 2 3 ay yerine 3 4 yıl sürmesi gibi bir durum ile karşılaşılması olasılığı oldukça yüksektir. O yüzden en kısa sürede boşanmanın tanınması ve tenfiz isteniyor ise bireylere tanıma tenfiz avukatı tutmaları önerilmektedir.
Yurtdışında Boşandım Türkiye'de Evli Görünüyorum
Yurtdışında boşanıp Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılmaması durumunda sıklıkla karşılaşılan durumdur. Bu durumun çözümü için bireylerin mutlaka boşanmanın tanınması ve boşanmanın tenfizi davası açmaları gerekmektedir.
Türkiye'de Evlendim Yurtdışında Boşandım Dava Açmam Gerekir Mi?
Evet, evliliğin Türkiye’de yapıldığı ve boşanmanın yurtdışında gerçekleştiği durumlarda ülkemizde bu boşanma davasının geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.
Tanıma ve Tenfiz Davası Fiyatları Ne Kadar?
Tanıma ve Tenfiz Davası fiyatları içerisinde, davanın açılabilmesi ve yargılamanın yapılabilmesi için dava harçları, dosya giderleri, yargılama giderleri, avukatlık ücretleri gibi farklı kalemler bulunabilmektedir. O nedenle tanıma ve tenfiz davası ücretleri ile ilgili en doğru bilgi uzman bir tanıma tenfiz avukatı tarafından edinilecektir.
Yurtdışında Boşanınca Türkiye'de Boşanmış Sayılır Mıyım?
Hayır, Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her mahkeme kararı davanın bulunduğu ülke içerisinde geçerlidir. O yüzden yurtdışında boşanan kişilerin ülkemizde bu mahkeme kararını tanıma ve tenfiz davası ile geçerli kılmaları gerekir.

 

 

 

Boşanma Tanıma Tenfiz Davalarına Sıklıkla Konu Olan Ülkeler

Almanya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,Hollanda Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,Amerika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,Rusya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,Kanada Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,İsviçre Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,İsveç Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,Kazakistan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,Macaristan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,Avustralya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası,Danimarka Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

2 thoughts on “Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

 1. Yls

  Merhaba,
  2009 yılı içinde İsviçreli eşimden İsviçrede boşandım, şimdi Türkiye’de de bu kararın tanınmasını istiyorum.İsviçrede anlaşmalı boşandık, her iki tarafta maddi veya manevi talepte bulunmadı.Ortak bir malımız veya banka hesabımızda yoktu.
  Sizden öğrenmek istediğim
  Dava için gerekli evrakları gönderdiğimizde işlem ne kadar sürede son bulunur.Dava ücreti ne kadar tutar…
  Birde Türkiye’de yaşadığım dönemde ilk eşimden ayrılmıştım ve sonra ikinci evliliğimi yapmıştım bu evlilikten (ilk evlilik) ortak bir erkek çocuğumuz var.Türkiyede ki dava sonuçlandıktan sonra dulluk maaşı alma Hakkım varmı?
  Oğlum hala hazırda yetim maaşı alıyor.Bu durum onu etkilerimi?Aynı Zaman’da ben İsviçrede çalışıyorum %100 olarak ve hiç bir yardım almıyorum devletten …Bu durumda alacağım (Hakkı’m varsa) dulluk maaşı ne kadar olur ve geri ödeme yapılırmı neticede 2009 da boşandım.Ve ilk eşim 2006 yılında vefat etmişti
  Son bir sorum daha var.Ölen eşimden herhangi bir maddi gelirimiz veya miras olmadı.Kendisi iki kardeşti ve biz oğlum için veraset ilamı çıkardık.Oğlumun dedesi geçtiğimiz haftada vefat etti bu durumda oğluma ait hakları alabilmemiz için hangi yolu izlemeliyim.İlk eşimin ailesi ile benim ve oğlumun hiç bir kontağımız yok.
  İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

 2. nazar

  Merhaba,

  bir arkadasim bundan baya zaman öne (yaklasik 20 yil) cin uyruklu bir kadinla almanyada evlilik yapmis. Belirli zaman sonra almanyada bosanmis. Bu bosanma 10 senden önce gerceklemis almanyada.
  Lakin tr de hala evli görünüyor. Kadin cinde yasiyormus yine ve hic bir bilgiye sahip degiliz ve bulabilmemiz hemen hemen imkansiz.

  Normal sekilde prozedur cok uzun sürüyormus iki yila kadar zaman alabiliyormus. Bunun daha farkli yollari yokmu? Kendileri biranönce simdiki birlikteliyle evlenmek istiyor ama evlenemiyorlar bu yüzdende büyük problem cekiyorlar.

  Bir sekilde yardimci olabilirmisiniz? ne yapilmasi gerekir? Farkli bir islem felan varmi acaba Cabuk ayrilabilmesi icin.

  Simdiden tsk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


lara escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort beylikdüzü escort escort istanbul ataşehir escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort escort beylikdüzü escort kadıköy