Boşanma Sürecinde Merak Edilen Sorular

Boşanma Sürecinde Merak Edilen Sorular

Boşanma Davası Açarsam Nafaka Alabilir Miyim?
Boşanma Davalarında Nafaka Alınabilmesinin şartları vardır. Hangi nafaka türünün alınabileceği, nafaka türüne göre hangi şartların yerine getirilmiş olması gerektiği gibi hususlar bilinmelidir. “Boşanma Davalarında Nafaka” yazımızda hangi şartlarda nafaka alınabileceği konusunu okuyabilirsiniz.
Boşanma Davasını İstediğim Yerde Açabilir Miyim?
Hayır, boşanma davası istenilen yerde açılamamaktadır. Yetkili Aile Mahkemesinde ya da Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Boşanma davalarında yetki eşlerin son altı ayda birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesidir. Eşler daha uzun süredir farklı yerlerde ikamet ediyorsa, boşanma davası davalının bulunduğu yerde açılmalıdır.
Eşlerden Birisi Boşanmak istemezse Ne Olur?
Boşanmanın gerçekleşebilmesi için esas unsur, ortada boşanmayı getiren haklı bir boşanma nedeni olmasıdır. Medeni Kanunda belirlenmiş olan boşanma nedenleri ile boşanma davası açarak bu durumun ispatı sonucunda boşanma gerçekleşir. Bu noktada taraflardan birisinin boşanmak istememesi sonucu değiştirmez.
Eşim İnternette Başkalarıyla Konuşuyor, Boşanma Nedeni Sayılır Mı?
Eşlerden birisinin tanımadığı kişilerle sohbet etmesi, fotoğraf alışverişinde bulunması, internet üzerinde başkalarıyla bağlantı kurması güven sarsıcı davranış nedeniyle boşanma davalarına konu olmaktadır. Özellikle son yıllarda Facebook gibi sosyal ağlar üzerinde yapılan eylemlerin boşanma davalarına sıklıkla konu olduğu görülmektedir.
Eşimin Beni Aldattığı Kişiye Tazminat Davası Açabilir Miyim?
Aldatma nedeniyle boşanma davaları sonucunda aldatmanın gerçekleştiği 3. kişiye manevi tazminat davası açılabilmektedir. Burada karşı tarafın tazminat ödeme yükümlüsü olabilmesi için evlilikten haberdar olması şartı vardır.
Eşim Beni Aldattı, Boşanma Davası Açmazsam Ne Olur?
Aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için zaman şartının yerine getirilmesi gerekir. Burada aldatılan kişi aldatmayı öğrendikten sonra 6 ay içerisinde boşanma davası açmalıdır. Aksi durumda aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı düşer. Diğer yandan aldatmanın üzerinden her halde 5 yıl geçmiş ise boşanma davası aldatma nedeniyle açılamaz.
Nedensiz Yere Boşanmak Mümkün Mü?
Hayır, Medeni Kanunda belirlenen boşanma sebepleri dışında boşanmak mümkün olmamaktadır. Ortada bir neden olmaksızın evlilik sona erdirilemez.
Eşim Beni Aldattı, Boşanmak İçin Ne Yapmalıyım?
Aldatma nedeniyle boşanma davası açıldığında davayı açan kişi bu durumu ispat ile yükümlüdür. Bu noktada kocanızın aldattığını ispat etmeniz gerekir. Aldatma nedeniyle boşanma davalarında ispat için tanık beyanları kullanılabileceği gibi farklı argümanlar da kullanılabilir.(örneğin, Facebook yazışmaları, kredi kartı ekstreleri, fotoğraflar…)
Boşanma Davalarında Kusur Nedir?
Boşanma davalarında kusur, boşanmayı getiren olaylarda tarafların kabahat oranları olarak ifade edilebilir. Boşanmayı getiren olaylarda kimin ne kadar suçlu olduğu kusur ile belirlenir. Kusur, boşanma sonrası velayet, tazminat, nafaka gibi konuları belirleyebilmektedir.
Boşanmak İstemezsem Hakim Boşanmaya Karar Verir Mi?
Boşanma davalarında eşinizin öne sürdüğü boşanma nedeni ispat edildiği zaman boşanma gerçekleşir. Bu konuda taraflardan birisinin boşanmak istememesi boşanma davası sonucunu değiştirmeyecektir.
Eşimle Benimle Yatmıyor, Boşanma Nedeni Sayılır Mı
vlilik içerisinde eşlerin birbirlerine olan yükümlülüklerinden birisi de cinsel birlikteliktir. Bu anlamda kadın ya da erkek fark etmeksizin cinsel birliktelikten kaçınan kişiye boşanma davası açılabilmektedir. Cinsel birliktelikten kaçınma nedeniyle boşanma davalarında bu davranışı gerçekleştiren kişinin meşru bir neden olmaksızın cinsel ilişkiye girmeyi reddetmesi gerekir. Örneğin hastalığı nedeniyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen kadın açısından bu durum meşru bir nedendir.
Boşanma Davası Açarsam Maliyeti Ne Olur?
Boşanma davası maliyeti açısından belirleyici olan unsurlar vardır. Açılacak boşanma davası türü, boşanma davası niteliği, boşanma davası için avukat tutulup tutulmayacağı gibi bir çok husus boşanma davası  maliyetini belirler.
Boşanma Konusunda Eşimle Anlaşamıyoruz Ne Yapmalıyım?
Eşlerin boşanma konusunda anlaşamamaları durumunda açılacak boşanma davası çekişmeli olarak yürütülecektir. Çekişmeli boşanma davası, öne sürülen boşanma nedeninin ispatı, karşı dava süreci, boşanmayı getiren olayların incelenmesi, bilirkişi raporları, tanık dinlemeleri… gibi durumu içerdiğinden karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte tarafların boşanma avukatı tutmaları önerilir.
Karım / Kocam İnternette Başkalarıyla Konuşuyor, Boşanma Nedeni Sayılır Mı?
Eşin internette başkalarıyla konuşması güven sarsıcı davranış kapsamında yer alır. Güven sarsıcı davranışlar boşanma nedeni olarak sayılmaktadır.
Boşanırsam Tazminat Alabilir Miyim?
Boşanma durumunda tazminat alınabilmesi için, gerekli koşulların sağlanması gerekir. Bu koşulların başında kusur gelir. Kusur oranlarına göre boşanma sonrası tazminat almak mümkündür.
Boşanırsam Hakim Çocuğu Kime Verir?
Boşama davalarında çocuğun velayeti konusunda esas unsur, çocuğun menfaatleridir. Hakim çocuğun kiminle yaşamasının çocuğa daha büyük katkı sağlayacağını araştırarak bu yönde velayet kararı vermektedir.
Çocuğumun Velayetini Almak İstiyorum Ne Yapmalıyım?
Çocuğunun velayetini boşanma sırasında karşı tarafa veren bireyler açısından hakimin vermiş olduğu velayet kararı kesin hüküm içermemektedir. Değişen hayat koşulları göz önüne alınarak boşanma sonrası velayet değiştirme davası açılabilir. Velayetin değiştirilmesi davasında, tıpkı boşanma davalarında olduğu gibi hakim çocuğun menfaatleri doğrultusunda karar verir.
Yurtdışında Boşandım Türkiye'de Dava Açmam Gerekir Mi?
Yurtdışında boşanan Türk vatandaşları, yabancı mahkemenin vermiş olduğu Türkiye’de geçerli kılmak adına tanıma tenfiz davası açmak zorundadırlar. Aksi halde yurtdışı mahkemelerinde verilen karar Türkiye’de geçerli olmayacaktır. Bu da ilerde nafaka, tazminat, mal paylaşımı, yeniden evlenme, miras gibi bir çok konuda hak kaybı yaşanmasına neden olur.
Kocam / Karım Kumar Oynuyor, Boşanma Nedeni Sayılır Mı?
Eşim kumar oynuyor diyen bireyler açısından, kumar oynanmasının evlilik birliğini temelden sarstığı durumlarda ve ortak yaşamın kurulmasının imkansız olduğu durumlarda boşanma davası açılabilmektedir.
Boşanma Davam Reddedildi, Ne Yapabilirim?
Boşanma davasının reddi gibi bir durumda bireyler aynı boşanma nedeni ile 3 yıl tekrar boşanma davası açamazlar. Örneğin evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası reddedilen kişi, aynı nedenle boşanma davası açmak için 3 yıl beklemek zorundadır. Fakat farklı bir nedenle boşanma davası yeniden açılabilir.
Kocam Evin Geçimini Sağlamıyor, Boşanma Nedeni Sayılır Mı?
Erkek evin geçimini sağlamak ile yükümlüdür. Evlilik içerisinde erkeğin bu görevini yerine getirmemesi durumunda boşanma davası açılabilir.
Karım / Kocam Hastalığımla İlgilenmiyor, Boşanma Nedeni Midir?
Eşin hastalığı ile ilgilenmemek boşanma nedenleri arasında yer alır. Taraflar evlilik boyunca birbirlerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmelidirler. Aksi durumda boşanma davası açılabilir.
Karımın / Kocamın Ailesiyle Yaşamak İstemiyorum Ne Yapabilirim?
Evlilik içerisinde ayrı bir ev açılması yükümlülüktür. Taraflardan birisi, eşinin ailesiyle yaşamak istemez ve eş yeni bir ev açmaz ise boşanma nedeni sayılır. Burada eşinin ailesiyle yaşamayı daha önce kabul etmiş olmak bir şeyi değiştirmez. Ayrı bir ev açılmaması boşanma nedeni sayılır.
Kadının Ev İşlerini Yapmaması Boşanma Nedeni Sayılır Mı?
Her ne kadar Kanun evlilik içerisinde tarafların eşit sorumluluğa sahip olduğuna hükmetmiş olsa da pratikte kadının ev işlerini yapmaması boşanma nedeni olarak sayılır. Ev işlerini meşru bir neden olmaksızın yapmaktan imtina eden kişiye karşı boşanma davası açılabilir. Burada meşru nedene örnek vermek gerekirse, kadının hastalığından dolayı temizlik yapmamış olması meşru bir durumdur ve boşanma nedeni sayılmaz.
Karımla / Kocamla Ayrı Yaşıyoruz, Boşanma Nedeni Sayılır Mı?
Eşlerin ayrı yaşamaları tek başına boşanma nedeni sayılmayabilir. Ayrı yaşamanın nedeni ve ortak yaşamın tekrar kurulamayacak olması gibi bir durum söz konusu ise boşanma davası açılarak evlilik sonlandırılabilir.
Evleneli 1 Yıl Olmadı, Anlaşmalı Boşanabilir Miyiz?
Evliliğin 1 yılı doğdurmadığı durumlarda anlaşmalı boşanma davası açılamaz, açılacak boşanma davası ancak çekişmeli olarak yürütülür. Fakat çekişmeli boşanma davası açılarak ilerde anlaşmalı boşanma davasına dönüştürmek mümkündür.
Boşanma Avukatı Tutmak Zorunda Mıyım?
İster boşanma davası olsun isterse başka bir dava, hiç bir zaman avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat boşanma avukatı tutmanız sizin, çocuğun velayeti, mal paylaşımı, tazminat, nafaka…gibi bir çok hususta yaşayacağınız hak kayıplarının önüne geçecektir. Diğer yandan boşanma davasının reddi durumunda 3 yıl boşanma davası açılamaması, bireylerin zaman ve maddi kaybına neden olacaktır.
Kocam Sürekli Dövüyor, Boşanma Nedeni Sayılır Mı?
Evlilik içerisinde eşlerden birisinin diğer eşe uygulayacağı fiziksel şiddet boşanma nedeni olarak öne sürülebilmektedir. Bu noktada kocam beni dövüyor, kocam bana şiddet uyguluyor diyen birey suç duyurusunda bulunarak ya da hastaneden alacağı darp raporu ile birlikte boşanma davası açabilmektedir.
Boşanmak İstediğimi Söylersem hakim Boşar Mı?
Boşanma davalarında öne süreceğiniz haklı boşanma nedeni ile hakimler boşanma kararı vermektedir. Boşanmak isteyen bireylerin kanunda yer alan boşanma sebepleri içerisindeki bir sebebe sahip olmaları gerekir. Aksi durumda boşanmak isteme, tek başına boşanmanın gerçekleşmesi için bir neden değildir.
Nafaka Ödenmezse Ne Olur?
Nafaka ödenmediği durumlarda, nafaka borçlusu 3 aylık tazyik hapsine çarptırılır. Bu hapis cezası borcun ortadan kaldırılması ile birlikte sona erer.
Boşanmada Mallar Nasıl Bölüşülür?
Boşanma durumunda evlilik içerisinde alınan mallar, eşlerin mal rejimine göre paylaşılmaktadır. 2002 yılından sonra değişen Medeni Kanunda yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Yani eşler farklı bir mal rejimi seçmediler ise edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmaktadırlar.
Eşim seni sevmiyorum Dedi, Boşanma Nedeni Sayılır Mı?
Eşine artık onu sevmediğini söylemek boşanma nedenleri arasında yer almaktadır. Bu tür bir davranış evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olacağından dolayı boşanma nedeni olarak gösterilerek boşanma davası açılabilir.
Eşimin Mesajlarını Yakaladım, Boşanmada Delil Sayılır Mı?
Telefon mesaj içerikleri boşanma davalarında delil olarak kullanılabilmektedir. Fakat mevcut içeriğin korunması gerekir. Mesaj içeriğinin silinmesi durumunda Gsm Operatörlerinden mesajın içeriği istenememektedir.
Eşimin Ailesi Sürekli Hakaret Ediyor, Boşanma Nedeni Sayılır Mı?
Eşinin ailesi tarafından baskı ve şiddet gören kişiler açısından bu duruma eşin tepkisiz kalması, boşanma nedeni olarak kabul edilmektedir. Eşin ailesi tarafından hakarete uğrama sonucu eşin bu duruma sessiz kalması evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamında değerlendirilmektedir.
Karım/Kocam Facebook'tan Başkalarını Ekliyor, Boşanma Nedeni Sayılır Mı?
Bu durum güven sarsıcı davranış kapsamında yer alır, eşlerin meşru bir neden olmaksızın bu tür hareketleri sonucunda aldatma şüphesiyle boşanma davası  açılabilir. Kanun ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik birliği sarsıldığında boşanma davası açılabileceğine hükmeder.
Karım Bakire Olmadığını Benden Gizlemiş, Evlilik İptal Edilir Mi?
Kadının bakire olmadığını gizlemesi, bu durum hakkında evleneceği kişiye yalan söylemesi gibi davranışlarda boşanma davası açılabilmektedir. Kadının bakire olduğu yönünde yalan söylemesi veya bu durumu gizlemesi, güven sarsıcı davranış kapsamında değerlendirilir. Evlilik iptali yapılamaz fakat güven sarsıcı davranış nedeniyle boşanma davası açılabilir.
Anlaşmalı Boşanma Davasına Katılmazsam Ne Olur?
Kanun her iki eşin de anlaşmalı boşanma duruşmalarına katılmaları gerektiğine hükmeder. Tarafların hangisinin anlaşmalı boşanma davası duruşmasına katılmadığına göre davanın akıbeti de değişmektedir. Davacı duruşmaya katılmaz ise dava düşer, davalı katılmaz ise bir sonraki celseye dava ertelenir. Davalı katılmamakta ısrarcıysa çekişmeli boşanma davasına dönüşebileceği gibi davanın reddi de söz konusu olabilir.
Eşimle Velayet Konusunda Anlaşamıyoruz
Eşlerin boşanma davalarında en sık çekişmeye düştükleri konulardan birisi de çocuğun velayeti olmaktadır.Bu noktada çocuğun velayetinin kim tarafından alınacağı, çocuğun menfaatleri doğrultusunda belirlendiğinden dolayı, tarafların sıkı bir savunma yapmaları gerekir. Çocuğun velayeti alınmak isteniyorsa mutlaka boşanma avukatı tarafından destek alınmalıdır.
Boşandım, Evlenmek İçin Beklemek Zorunda Mıyım?
Kadının hamile olma olasılığına karşılık 300 günlük bir iddet müddeti beklemesi gerekir. Fakat açılacak olan iddet müddeti kaldırma davası ile bu durum ortadan kaldırılabilmektedir. İddet müddeti kaldırma davalarında kadının hamile olmadığını kanıtlaması gerekir.
Aldığım Nafaka Yetmiyor Ne Yapmalıyım?
Boşanırken hakimin vermiş olduğu nafaka kararı, kesin hüküm niteliğinde olmamaktadır. Değişen hayat koşullarına göre nafaka kaldırılabileceği gibi, nafakanın artırılması da söz konusudur. Bu noktada aldığım nafaka yetmiyor diyen kişilerin nafaka artırma davası açmaları gerekir.
Eşim Çok Kıskanıyor, Boşanma Nedeni Sayılır Mı?
Aşırı kıskançlık evlilik birliğini çekilmez hale getiriyorsa boşanma davası açılabilir. Ortak yaşam kurulması taraflardan beklenmeyecek şekilde zedelenmiş ve bu durumun kaynağı kıskançlık ise kıskançlık boşanma nedeni sayılmaktadır.
Boşanma Dilekçesini Nasıl Yazmam Gerekir?
Boşanma dilekçesi, açılacak olan boşanma davasının seyrini ve sonucunu etkileyeceğinden dolayı boşanma davası açmadan önce mutlaka bu konuda uzman bir kişiden destek almanız gerekir. Bu süreçte en fazla yapılan yanlış,arzuhalcilere boşanma dilekçesi yazdırılması olmaktadır. Bilinmelidir ki her evlilik içerisinde boşanmayı getiren olaylar farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle her boşanma dilekçesi de evliliğe özel olarak hazırlanmalı ve hukuki altyapıya sahip olmalıdır.
Eşimle Boşanmak İstiyoruz, Ne Yapmamız Lazım?
Eşler boşanma yönünde ortak bir karar almışsa boşanma süreci çok daha kolay ve hızlı ilerler, boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında uzlaşan eşlerin, boşanma avukatı tutarak boşanma sürecini yürütmeleri onlara 10 gün ile 3 ay arasında bir sürede boşanma gerçekleştirmelerini sağlar.
Boşanmak İçin Avukat Tutmaya Gerek Var Mı?
Boşanmak için avukat tutulması zorunlu değildir. Fakat boşanma süreci sonunda çocuğun velayeti, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi birçok konuda yaşanabilecek hak kayıpları düşünüldüğünde bu süreci boşanma avukatı ile yürütmek daha akıllıca olacaktır.
Boşanırsam Eşimden Tazminat Alabilir Miyim?
Boşanma sonunda tazminat alınabilmesi için, tazminat talep edecek kişinin boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Manevi tazminat taleplerinde ise boşanmayı getiren olayların kişilik haklarını zedelemesi sonucu hakim tazminata hükmeder.
Eşim Beni Aldatıyor, Boşanma Davası Açabilir Miyim?
Aldatılan kişi, aldatma olayını öğrendikten sonra altı ay içerisinde boşanma davası açmalıdır. Aksi durumda aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı düşer. Diğer yandan aldatmanın üzerinden 5 yıl geçmiş ise yine aldatma nedeniyle boşanma davası açılamaz.
Eşim Zorla İlişkiye Gİriyor, Boşanma Nedeni Sayılır Mı?
Evlilik birliği içerisinde eşlerden birisinin istemediği halde cinsel ilişkiye zorlanması boşanma nedeni olarak sayılmaktadır. Diğer yandan meşru bir neden yokken ve makul süreden daha uzun bir süre eşi ile cinsel ilişkiye girmekten kaçınma durumu da boşanma nedeni olarak öne sürülebilir.
Eşimin Aldattığına Dair Fotoğraflar Var Boşanabilir Miyim?
Aldatma nedeniyle boşanma davalarında, aldatılma olayına ilişkin fotoğraf, mesaj içeriği, whatsapp konuşmaları, internet paylaşımları… gibi argümanlar delil olarak kullanılabilir. Bu süreçte boşanma davası açılması mümkündür.
Eşim Beni Aldattı Fakat 1 Kerelik Bir Şey Olduğunu Söyledi. Boşanabilir Miyim?
Eşin bir kerelik aldatması, boşanma için yeterli bir sebeptir. Aldatılan kişinin aldatma olayını öğrenmesinin ardından 6 ay içerisinde boşanma davası açması gerekir. Aksi halde aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı düşer.
Eşim Ailemle Yaşamak İstemiyor, Boşanma Davası Açabilir Mi?
Eşin ailesiyle yaşamak istememe durumunda, yeni bir ev açılması gerekir. Yeni ev açma isteğinin yerine getirilmediği durumlarda boşanma davası açılabilmektedir.
Eşimin Başka Birisiyle İlişkisi Olduğunu Öğrendim, Boşanma Davası Açabilir Miyim?
Evlilik içerisinde tarafların birbirlerine sadakat yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülüğün ihlal edildiği durumlarda boşanma davası açılabilir. Eşin başkasıyla ilişkisi olması boşanma nedendir ve bireyler boşanma davası açabilirler.
Boşanma Süreci Nasıl Hızlandırılır?
Boşanma süreci hukuki prosedürlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ile hızlandırılabilir. Bu nokta uzman bir boşanma avukatı tarafından hukuki destek alınması en kısa sürede boşanmanın gerçekleşmesini sağlayacaktır.
Boşanma Sonrası Eski Eşin Soyadını Kullanmak Mümkün Müdür?
Boşanan Kadının eski kocasının soyismini kullanması yönünde bir talep olduğunda, bu kişinin eski eşinin soyadını kullanmasındaki menfaati değerlendirilerek, eski kocasının soyadını kullanmasına karar verilebilir. Burada eski eşin soyadını kullanmak için bundan bir fayda sağlanması gerekir. Örneğin mesleğinde, kocasının soyadı ile tanınan kişi bu soyadını kullanmayı tercih edebilir.
Boşanma Davalarında Aldatma Nasıl İspat Edilir?
Aldatma nedeniyle açılacak boşanma davalarında ispat için mahkemeye tanık belirtilebileceği gibi,farklı argümanlar da sunulabilir. Örneğin,telefon görüşmeleri, kredi kartı harcamaları, uçak biletleri, fotoğraflar… gibi

Boşanma Sürecinde Merak Edilen Sorular, Boşanma Sürecinde Merak Edilen Sorular Nelerdir ?, Boşanma Sürecinde Merak Edilen Sorular ve aklınıza takılanlar

 

2 thoughts on “Boşanma Sürecinde Merak Edilen Sorular

  1. Riza

    Esim surekli kufurler ediyor hakaretler ediyor. Telefon konusmalarimizi kaydettim kufirleri orada var. Davayi o acacak tazminat talep edecek. Actigi davada bende tazminat talep edebilir miyim.

  2. Can

    Merhabalar size danismak isterin Esim. Ile 15 nisanda resmi olarak evlendik ve esim.hicbir gerekce yokken bazi seyleri kafasinda sorun ederek ve o sorunlri bana danismadigi halde 25 eylul gece 02 00 sularlarinda herangibi tartismami yok iken en ufak kaavgamiz yokken sebebsiz yere evi terk etti ve onun telefon hatti benim uzerime kayitli ve bir mukged wsimi aradigimda telefonlri kactigi gece hep mesguldu belliki birileriyle gorusne halinde iken teek etti evi ve benim ramalarini hep mesgule atiyorsu ben gerekeni yaptim yollarda aramalarim cvp vermeyince karakol evi gerk ettine dir ifade verdim esim giderken anneme ait olan nakit kartini ve kendi kimligini benim cuzdanimdan almis beraberinde ayni gece esap kartindan 300 tl kasabadan cekmis ve gitmeden once taksi ayarlmis internwtten sehirler arasi otobuse binip ist a gitmis ve ben girusme ayrintili larini cikarttim esim devemli 93 sonu olqn telefonl gerek msh gerek gorusmeler yapmis ki bu numarayi ben tanimiyotum ve esin gitmeden 20 gun once calumis oldugu fab da ki ustasiyla 102 adet msj lasmis kisiyi buldum kqbul etti esin bana fab icinde taviz verseydim yakinlasickti ve benimle samimiyet kuruyordu ya kacis icin temwl hazirlayip beni lulanckti yada yanascakti ve 102 msj evet cekmis nasilsin tatllim.oas vermiyonmu bana kusmuyuz nerdesin nabr nasilsin gibi msjlar diye biliyirum onemsemeyip sildim hep ve fab icindede konusmaai varmis aralarinda neremi begeniyon dudaklarin guzel gibi konusmalar gecmis aralarinda ve son terketcegi gecede bu sahistan esim terk etme eylemini gerceklestirmesi icin sahistan taksi yardini istemis benimle evliligin yurunuluyecegini falan filan demis ki esin ilk bana evlenmeden bir cocugun oldugubu ama annesinin hastanese cocuk tarafina verip cocuktarafini koveugunu buda bebegini eline aalamadigi icin ailesini res etini anlatmisti bana bende inanmistim arkaasini aramamistim ki ta kacana kadar kacinca bubub ailesini aradim buldummailesi buzamana kadar nerdeydin dedi bana bende biyle boyle dedim ailesi yalan aklin aliyormu oyke bisey olcana kizimiz senle evlenmeden once 7 obcede bizide senin gibi hicbirsey yokken terk etti ve terk ederken kiz olan kizdi ve evlilik cocukta obun sana oynadigi senaryo o kapali koylu kizi hayvanlari otlatmaktan baska bisey yapmazdi ve ehliyeti kazandu sertifikayi almak icin gitti ama yol uzerineden bjr arabayla kacmis biz aramak isterken karakola yazi veemis yasim resit aile le aramizda husumet var aileme adresbilgilerin ulasmasin aileni res ettim diye bu yazi karsimiza cikinca biz biraktik aramayi bizde ondan korktuk ve duyduk senle evlenmis mutlu olduk ama senden de kacmis bu konusa sahit oluruz sanada dediler enisteside bana sahit o msjlastigi cocukta ve kacisindaki taksicide bana sahittir ve tee etmeden bir iki gun once uygunsuz kadinlari aramis ve ben bu isi yapcam nasil olucak demis hayyta bir kackisi aramis kimi yardim etmis islerimi anlatmis kimi anlatmamis ve esime ben farkli hat almis buldum aradim sordum bunlari neden o insanlaral gorustun gerekce ne idi diye od ben onlari aradim sana izmi kaybetirtmek icin beni onlarda ara diye ve o 93 lu nunara bana ait devamli bendeki telden o numarayi aradim.beni o numarada ara ben zaman kazanayim sende beni onlarda ararken izimi kaybet tureyim diye yaptim benim onlaral alakam.yok diyor ama suda var o gece tamam aramis beliki dusunce o ama digergun de o 93 lu numarayla aksam 17 30 kadar hep araamisin niye hadi beni onla oyaldin diyelim ee gitin gun aksama kadar o nunarayi 600 saniye arama mslarda var dedim susutu bahaneler bukuyor diyecegim ben ifademi haakime busekil vereceginde hakimden de msj ayrintilarini ve arama konusma iceriklerini turcel den istemesini delil olarak kulanilmasini isteyecegim olabilirmi ve dokuman listesini barodan adli yardimdan cikan avk tima verdim sahitlerde yazili ve suda var kendisiist dayim diye beni oyaliyordu avk tutuo bosancam sen verme dvaya ben verdim diyordu kactigi gubden buyana adresini gizli tutuyordu anesi akrabalari aolesindede yok iken ve 1 hafta once bana izmirle alakamiz yok oturmadik deyil gitmedik bile ozmire oradan bana cekismeli bosanma davasi acmis avkatta tutumus ama orayla obun ilislisi yok adreside hala beim nufusta kayitli suan DAVA ACABILIYOR NASIL OLCAK KACAN TERK EDEN TARAF O AMA VE BENIM AVKTA IZMIRDE DAVA EDERSE BENIM YETKI ALANIM DISINA GIRIYOR BISEY YAPAMAM YADA BEN HAKIME BURDA DAVA ACCASAK DAVALAR BIRLESTIRLMESI ICIN BIRLESIRSE YETKIN BITECEGINI YAZCAM YADA DAVALI TARAFIN ADRESI IZMIR DEYILDIR AILE BIRLIGI IKAMWTGAHI BURASIDIR DIYE YETKI ITIRAZI YAPCAZ DEDI TEBLIKATI BEKLICWZ DED MI YANLIZ BUGUN E DEVLETTE BEN BISEY ZABITI HQZIRLADI DIYORDU DA UNUTTUM O DA DAVA BASLAGIC EVRAK ISTEMEYMIS SIZCE BU DAVA NASIL SONUCLANIR KISI BENIM IYI NIYETIMI KULANDI KENDI BOSLUKTAYDI BENI TANIDI KISA SUREDE EVLENDIK BENI KULANDI VE ISLERINI HALEDINCE ARKASINA BAKMADAN GERK ETTI KIM SUCLU BURDA NASIL GELISIR DAVA BEN NE YAPMALIYIM.TESEKURKER BAYAGI UZUN OLDU HAKINIZI HELAL EDIN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


lara escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort beylikdüzü escort escort istanbul ataşehir escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort escort beylikdüzü escort kadıköy