Boşanma için Gerekli Evraklar

Boşanma davası açarak mevcut evliliğinin haklı bir nedenle sona erdirilmesini talep eden bireylerin bu süreçte davayı açabilmeleri ve davayı doğru bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli belgelerihukuki altyapıya uygun bir şekilde hazırlamaları gerekir. Boşanma için gerekli evraklar doğru ve eksiksiz hazırlanmaz ise boşanma davası süre olarak olması gerekenden daha uzun sürebileği gibi usul ve şekil yönünden yapılacak yanlışlar nedeniyle açılacak olan boşanma davası reddedilebilir. O yüzden boşanma için gerekli evraklar tam ve doğru bir şekilde hazırlanmaladır.Bu makalemizde boşanma süreci içerisinde gerekli evrakların neler olduğuna değineceğiz.

Boşanma İçin Gerekli Evraklar

1- Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi boşanma davasının açılabilmesi için gerekli belgedir. Boşanma sürecinde davanın seyrinin belirleneceği ve boşanma sürecinin iskeletini oluşturacak olan belge boşanma dilekçesi olmaktadır. Boşanma için gerekli evraklar arasında süreci başlatacak olan belge olması nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken titizlikle üzerinde durulmalıdır. Boşanma dilekçesi içerisinde boşanmayı getiren olayların izahı, hukuki boşanma sebebi, boşanmadan doğacak haklara ilişkin istek ve talepler (velayet, tazminat, nafaka.. gibi) gibi önemli unsurlar belirtilmektedir. O yüzden boşanma dilekçesi hazırlanırken hukuki olarak doğru ve kusursuz bir belge hazırlanmalıdır.

 

Boşanma Süreci Soru Sor

a) Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, eşlerin boşanma yönünde ikisinin de irade sergilediği ve boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağladıkları noktada açılacak olan boşanma davası anlaşmalı olarak yürütüleceğinden dolayı, bu boşanma davası türüne uygun olan anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanması gerekir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi içerisi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, tarafların anlaşma sağladıklarına dair bir anlaşmalı boşanma protokolü imzaladıklarnı beyan etmelidirler. Anlaşmalı boşanma protokolü dava açılırken verilebileceği gibi duruşmadan önce de verilebilmektedir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanması aşamasında bu sürecin anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte yürütülmesi adına uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması, her iki tarafında haklarının korunması ve boşanmanın en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi adına önem arz eder.

b) Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Eşlerin boşanma sürecinde herhangi bir konuda uzlaşamamış olmaları durumunda açılacak olan boşanma davası çekişmeli olarak yürütülür. Çekişmeli boşanma dilekçesi açılacak olan boşanma davasının da en önemli belgesi konumundadır. Zira boşanmayı getiren olayların burada izah edileceği ve boşanma nedeninin öne sürüleceği belge çekişmeli boşanma dilekçesi olacaktır. Burada hukuki altyapıya uygun bir boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Örneğin boşanma için öne sürülecek gerekçenin Medeni Kanuna uygun olması gerekir. Kanun bireylerin hangi durumlarda boşanma davası açabileceklerini ifade etmektedir. Buna göre boşanma dilekçesi içerinde boşanma nedeninin kanuna uygun olmaması durumunda açılacak boşanma davası reddedilir. Bu da 3 yıl içinde yeniden boşanma davası açılmasını engeller.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma dilekçesi hazırlanırken bireylerin mutlaka uzman bir hukukçu tarafından destek almaları önerilir. Her evlilik içerisinde boşanmayı getiren olayların ortaya çıkış şekli ve tarafların bu olaylar karşısında sergilediği tutum değişiklik göstermektedir. Bu da her boşanma sürecinin birbirinden farklı olduğu sonucunu doğurur. Boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen kişilerin bu süreçte kendi durumlarını ifade eden bir boşanma dilekçesi hazırlamaları gerekir. Yani bireyler internetten kolayca ulaşabilecekleri boşanma dilekçesi örneği ya da arzuhalciler tarafından kalıp halinde hazırlanmış boşanma dilekçesi ile dava açmak yerine uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmış boşanma dilekçeleri ile davayı açmalıdırlar. Boşanma dilekçesinin kişiye özel olması, boşanmayı getiren olayların izahı, boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarına ilişkin istek ve talepler, boşanma nedenigibi bir çok husus açısından avantaj sağlayacaktır. Boşanma için gerekli evraklar içerisinde en önemlilerinden birisi olan boşanma dilekçesi için bireyler mutlaka kusursuz bir belge ile davalarını açmalıdır.

2- Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü,şekil ve usul yönünden anlaşmalı olarak yürütülecek boşanma davalarında tarafların imzalamaları gereken belgelerden birisidir. 4721 sayılı Medeni Kanun anlaşmalı boşanabilmek için öne sürdüğü şartlardan birisi, anlaşmalı boşanma protokolü imzalanmasıdır. Eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü imzalamamaları durumunda anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Yazılır?

Boşanma için gerekli evraklar arasında, eşlerin anlaşmalı boşanmak istemeleri durumunda hazırlamaları gereken evraklardan birisi olan anlaşmalı boşanma protokolü hukuki anlamda uzmanlık gerektiren önemli bir belgedir. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde taraflar, boşanmanın tüm sonuçları üzerinde uzlaştıklarını tek tek konuları açıklayarak beyan ederler. Burada unutulacak bir sonuç, boşanma davasının reddine neden olabilir. Örneğin eşler çocuğun velayeti konusunda uzlaştıklarını boşanma anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyan edebilirler fakat çocuğun velayetini almayan şahsın hangi şartlar altında ve ne sıklıkla çocuğu görebileceğinin belirlenmemiş olması durumunda taraflar yeniden bir çekişme içerisinde düşebilirler. Bu da anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönüşmesine neden olabilir.

Boşanma için Gerekli Evraklar – Delil Niteliğindeki Belgeler

3- Boşanma Davalarında Tanık Listesi Sunma

Boşanma davalarında öne sürülen hukuki sebebin ispatı, davayı açan kişi açısından şarttır. Davacının boşanma nedenini ispat edememesi durumunda boşanma davası reddedilir. Bu noktada boşanma davalarında ispat aracı olarak kullanılabilecek en önemli unsurlardan birisi tanıklardır. Bireyler boşanmayı getiren olaylara tanıklık etmiş kişilerin beyanları ile boşanma nedenini ispat edebilirler. Boşanmaya neden olmuş olaylara tanıklık eden kişilerin, hangi olaya şahit oldukları tanık listesi ile birlikte sunulur. Tanık listesinde yer alan kişilerin beyanlarına hakim bağlı değildir. Bu noktada hakimin kanaat oluşturabilmesi için tanık beyanlarının tutarlı olması gerekir. Tanıkların çelişkili beyanları hakim tarafından dikkate alınmaz. Diğer aksine bir delil olmadığı sürece tanıkların doğruyu söyledikleri esasdır. Boşanma davalarında tanık listesi sunulurken yaş sınırı olmamaktadır.

4- Boşanma Davalarında Delil Listesi

a) Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları

Boşanma davalarında delil olarak öne sürülebilecek belgelerden birisi de telefon kayıtlarıdır. Gsm operatörlerinin telefon konuşmaları ve SMS içeriklerini saklamaları yasaktır. O yüzden Gsm operatörleri yalnızca telefon ve mesaj görüşmelerine konu olan numaraları kayıt altında tutabilirler. Boşanma davalarında telefon kayıtları Gsm operatörlerinden istenebilir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davalarında delil olarak telefon kayıtlarının sunulmak istendiği durumlarda Gsm operatörlerinden, aldatan kişinin hangi tarihlerde hangi numaralarla görüşülüp mesajlaşıldığı istenebilir. Fakat konuşma içerikleri ve mesaj içerikleri istenemez.

b) Boşanma Davalarında Sosyal Medya Paylaşımları

Boşanma davalarında delil olarak öne sürülebilecek olan unsurlardan bir diğeri ise Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya paylaşımları ve yazışmalarıdır. Bu paylaşım ve yazışmaların delil olarak sunulabilmesi için hukuka aykırı bir delil toplama işlemi gerçekleşmemiş olmalıdır. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davası içerisinde, taraflardan birisinin diğer eşin facebook üyeliğine giriş yaparak, başkaları ile yaptığı konuşmalara ilişkin kayıtlar delil olarak kabul edilmez. Fakat herkese açık olarak paylaşılmış, herkes tarafından görülebilen paylaşımlar fotoğraf ya da iletiler boşanmada delil olarak sunulabilir.

c)Boşanma Davalarında Whatsapp Konuşmaları

Son yıllarda boşanma davalarında sıklıkla delil olarak sunulan durumalardan birisi de Whatsapp konuşma içerikleri olmaktadır. Whatsapp konuşmalarının boşanma davalarında delil olarak sunulabilmesi için bu konuşmaların hangi numaradan yapıldığının tespit edilmesi gerekir. Bu noktada hakim bilirkişi raporu ile bu konuşmaların gerçekliğini kanıtlayabilir. Her ne kadar boşanma davlarında whatsapp konuşmaları delil olarak kullanılabilse de tek başına yeterli ispat aracı olmadığından farklı unsurlarla birlikte desteklenmesi gerekir.

d) Boşanma Davalarında Mail (e-posta) Yazışmaları

Mail içerikleri de boşanma için gerekli evraklar içerisinde delil olarak sunulabilecek belgeler arasında yer alır. Boşanma davalarında mail ya da Türkçe ifadesi ile e-posta içerikleri delil olarak sunulduğunda, hakim yine bu delilin gerçekliğinin ispatlanması için bilirkişi atayacaktır. Bilirkişi mail adresinin doğruluğu, mailin hangi ip adresinden gönderildiği gibi bilgilere ulaşıp delilin doğruluğunu kanıtlayabilir.

e) Boşanma Davalarında Kredi Kartı Ekstresi

Boşanma davalarında delil olarak sunulabilecek belgelerden birisi de kredi kartı ekstreleri olmaktadır. Özellikle aldatma nedeniyle boşanma davalarında aldatan kişinin kredi kartı ekstresinde yer alan Otel, Restoran, Seyahat … gibi harcamalar boşanma için gerekli evraklar arasında yer alan delil belgesi niteliğinde yer almaktadır.

f) Boşanma Davalarında Günlük Yazıları

Tutulan günlükler ve bu günlüklerde yer alan ifadeler de boşanma için gerekli evraklar içerisindeki delil listesinde kullanılamaz. Günlüğün kişiye özel olması ve özel hayatın gizliliği kapsamında yer alması nedeniyle boşanma davalarında delil olarak sunulamaz. Fakat günlük olmasa da not şeklinde yazılmış bir yazı boşanma davalarında delil olarak kullanılabilir.

g) Boşanma Davalarında Hastane Kayıtları, Doktor Raporları

Boşanma için gerekli evraklar arasında kullanılabilecek belgelerden birisi de hastane kayıtları, doktor raporları, psiokolog raporları, darp raporu gibi resmi kurum ve kuruluşlar tarafından verilen belgelerdir. Örneğin darp nedeniyle açılacak boşanma davalarında hastane raporları boşanma için gerekli evraklar arasında sunulabilir. Ya da bir başka örnek vermek gerekirse boşanmayı getiren olaylara şahitlik eden küçük çocuğun, pedagog eşliğinde gerçekleştirdiği tedaviye ilişkin raporlar, boşanma davalarında delil olarak sunulabilir.

h) Boşanma Davalarında Fotoğraf ve Kamera Kayıtları

Boşanma için gerekli evraklar arasında kullanılabilecek olan delillerden birisi de fotoğraf ve kamera kayıtları olmaktadır. Aldatma nedeniyle boşanmalarda aldatma durumuna ilişkin fotoğraf ve kamera kayıtları mahkemeye sunularak gerekli ispat yapılabilir.

Boşanma için Gerekli Evraklar İle İlgili Sıklıkla Sorulan Sorular

Boşanma için Gerekli Evraklar Hangileridir?
İlk etapta belirlenmesi gereken açılacak olan boşanma davasının niteliğidir. Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açılmasına göre, boşanma için gerekli evraklar da farklılık gösterecektir. Örneğin, anlaşmalı boşanmalarda boşanma protokolü hazırlanması gerekirken, çekişmeli boşanma davasında delil listesi sunulması gerekebilir.
Boşanma Dilekçesini Nasıl Yazarım?
Boşanma dilekçesi mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından yazılmalıdır. Zira boşanma sürecinin nasıl yürütüleceği, yasal hakların nasıl korunacağı, boşanma davası prosedürlerinin nasıl işletileceği gibi temel hususları belirleyen en önemli belge boşanma dilekçesidir. Boşanma avukatı tutmadan yürütülmek istenen davalarda ise bireylerin yine uzman bir hukukçudan destek almaları önerilir.
Boşanma Protokolü Nasıl Yazılır?
Boşanma protokolü içerisinde çocuğun velayeti, mal paylaşımının nasıl yapılacağı, boşanma sonrası tazminat ve nafaka ödenip ödenmeyeceği gibi bir çok husus belirtilmelidir. Boşanma protokolü içerisinde yapılacak hatalar, hak kaybına neden olabileceği gibi, anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönmesine hatta boşanma davasının reddine neden olabilmektedir. 
Darp Raporu Boşanmada Delil Olarak Kullanılabilir Mi?
Boşanma için gerekli evraklar arasında delil olarak kullanılabilecek belgeler de yer alır. Eşi tarafından darp edilen dövülen, fiziki şiddete maruz kalan kişiler, bu olaya ilişkin hastaneden aldıkları darp raporunu mahkemede kullanabilirler.
Facebook Fotoğrafı Boşanmada Delil Olarak Kullanılabilir Mi
Boşanma davalarında delil olabilecek unsurlar arasında Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde yapılan fotoğraf paylaşımları delil olarak kullanılabilir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davalarında,aldatan kişinin 3. kişinin de bulunduğu bir fotoğrafı paylaşması, boşanma davalarında delil sayılmaktadır. Bunun için fotoğrafın ve paylaşımın gerçek olduğuna dair bilirkişi raporu gerekir.
Whatsapp Konuşmaları Boşanma Davasında Delil Olur Mu?
Boşanma için gerekli evraklar arasında yer alacak olan deliller için merak edilen konulardan birisi de Whatsapp konuşmalarıdır. Whatsapp konuşma içerikleri boşanma davalarında delil olarak sunulabilir. Burada da hakim bilirkişi tayin ederek konuşmaların hangi numaradan yapıldığı ve gerçek olup olmadığı konusunda rapor isteyebilmektedir.
Boşanma Davalarında Psikolog Raporları Kullanılabilir Mi?
Boşanma için gerekli evraklar içerisinde sunulabilecek delil listesinde, psikolog raporları da sunulabilir. Örneğin evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle açılmış bir boşanma davasında eşin psikolojik tedavi görmesi ve bu tedavi süresince yaşanılan durumların evliliği çekilemez kıldığı öne sürülerek psikolog raporu ile bu durum desteklenebilmektedir. Ya da bir başka örnekte eşine şiddet uygula nedeniyle açılan boşanma davasında küçük çocuğun pedagog eşiliğinde vereceği beyanlar veyahut pedagogun çocuğun olaylara şahit olduğunu belgeleyen bir rapor sunması gibi bir durum oluşabilir.
Mesajlar Boşanmada Delil Olarak Kullanılabilir Mi?
Boşanma davalarında mesaj içerikleri delil olarak kullanılabilir. Örneğin terk nedeniyle boşanma davalarında eşini evden kovan ve eşinin ailesine bu durumla ilgili gönderilen mesaj boşanma davasında delil olarak kullanılabilir. Ya da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasında eşlerin birbirlerine attıkları mesajlar boşanma davasında delil olarak kullanılır. Bilinmesi gerekir ki boşanma sürecinde atılan mesajların saklanması önemlidir. Zira Gsm Operatörlerinden mesaj içerikleri tekrar alınamamaktadır. 
Boşanma için Gerekli Belgeler Nasıl Hazırlanır?
Boşanma sürecinde ihtiyaç duyulan belgelerin hazırlanması aşamasında bireyler mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almalıdırlar. Boşanma avukatı hukuki bilgi ve deneyimi ile boşanma sürecinin sağlıklı olarak atlatılması için gerekli tüm prosedürleri etkili bir şekilde yerine getirebilir.

 

Boşanma için gerekli Evraklar 2015, boşanma için gerekli belgeler 2015, boşanma belgeleri, boşanma davası için gerekli evraklar nelerdir, boşanma davası için hazırlanması gereken belgeler…

 

8 thoughts on “Boşanma için Gerekli Evraklar

  1. admin Post author

   Eşiniz ile son 6 aydır birlikte ikamet ettiğiniz yani resmi yerleşim yerinizin bulunduğu bölgedeki adliyeye Aile Mahkemesine başvuru yapmanız gerekir.

 1. Admin

  Merhabalar benim eşim madde bağımlısı bu sebeoten dolayı eşimden boşanmak istiyorum. Daha önce deneyimli serbestlik ve hastane geçmişi var. 3 yaşnda bir çocuğum var ve ona nafaka istiyorum yalnz maddi gelir göstergesi ve sigortası yok. Bu durumda ne yol izlemem gerekiyo yardımcı olurmusunuz lütfen. Teşekkürler

  1. aysun

   Bnde esm esrar kulaniyoy piskolojik olrak beni mahvetti 2 cocugm var bosnmk istiytm ne ev nede sigrtasi var nafaka cocuklarin velayetini mahkrme bna verirmi

  1. Bulent beyoglu

   6 aylik evlisin bosanmak mi isiyorsun.cok mu guzel birsey bu.hadi modern dunyada yasadigimiz icin bana diyebilirsin herkes bosaniyo.sence allahin hosuna gidedek mi bu yaptigin.ha sen bana islamda bosanma caiz diyebilirsin ama sen henuz allahi taniyamamisin cunku tanisan bunu dusunmezsin.cunku dinimizde bosanmak diye bise yazmiyo.kuran da.kadin erkegi bosayamaz dinen.erkekte kadini.fakat eger kocan sana nikah kiyilirken dediyse beni bosama yetkisini sana veriyorum diye tamam bosa.erkekte kadini tek sartla bosayabilir o sartta ssu dur.eger kadin z7na yaparsa anca o zaman bosar.yoksa boanmak yok.kocanda sende birbirnize katlanmak zorundasiniz.ben sadece dini uyariyi sane soyledim.ha illa bosancam dersende,vallahi seni bekliyor cehennem.koca hakki odenmez.kocana allah sabir versin,

 2. Ayren

  6 yıllık evliyim 15 aylik çocuğum var.
  Boşanmaya karar verdik. çocuk konusunda anlasamiyoruz. Çocugu istiyorum diyor.
  Daha çok küçük bende olmasi gerekmez mi. Eşim bana ben kilifina uydurur alırım merak etme diyor.
  Ayrılma sebebimiz onun bana sürekli hakaret etmesi. Ama o ayrılma sebebini böyle gostermeyecegini söylüyor. Evlilik cüzdanı da onda şuan.
  Benim vergi borcum var. Sigorta borcum var. Şuan sigorta primlerim yatıyor. O sogortasiz bir iş de çalışıyor.
  Çocuğumu gerçekten benden alabilir mi?
  Konu çocuk olunca ihtimalin ihtimali bile önemli oluyor :(

 3. hande

  Merhaba,
  Eşimle 5 yildir evliyim 19 aylik bir oglum var evlendigimiz gunden beri hep evde calismak istemiyor. Ona hep destek oldum hayallerinin pesinden gittim. Sirket acti batirdi. Sabah kalkip ise gitmek istemiyordu. Sigortamiz yok hicbirswyimiz yok evlendim butun altinlarimi aldi parami aldi ben calistim 3 sene boyunca benim maasimida aldi ayrica esim univ. Mezunu yabanci dili bile var ama calismak istemiyor butun gun evde. Çay kahve keyfi sigara jeyfune cok duskun. Bir erkek bence hergun evde olamamali 7/24. Surekli kavga cikiyor devlete 60 bin vergi borcu var bagkur borcu var . Bir kadin esinin yaninda guvende hissetmiyorsa devam ettirmimj bu evliligi artik neyapacagimi bilemedim sizce mahkeme beni bosar mi ben 5 yilddir sabrettim duzelir diye ama artik sabrim kalmadi bu surecler nasil yardimci olurmusunuz. Avukat parasi verebilecek durumda degilim kendim gitsem mahkemeye basvursam olur mu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


lara escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort beylikdüzü escort escort istanbul ataşehir escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort escort beylikdüzü escort kadıköy