Boşanma Davalarında Tazminat Maddi Manevi

Mevcut ya da olasılığı menfaatleri sekteye uğrayacak olan, boşanmayı getiren olaylarda kusursuz ya da karşı taraftan daha az kusura sahip kişi, boşanma davalarında tazminat talep edebilmektedir. Burada maddi tazminat talebi için esas unsur, boşanmaya sebep olan olaylarda eşinden daha az kusura sahip ya da kusursuz olan kişinin mağduriyetidir. Boşanma davalarında tazminat ile ilgili olarak manevi tazminat taleplerinde ise boşanmaya sebep olan tutum ve davranışlar nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan birey böyle bir talepte bulunabilmektedir. Türk Medeni Kanunu içerisinde 174. maddede ele alınan boşanma davalarında tazminat konusu iki farklı tazminat türünü içerir. Maddi tazminat veya manevi tazminat boşanma davalarında talep edilebilir.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat

Boşanma davalarında maddi tazminat talep edecek kişiler açsından belirli şartların oluşması gerekir. Aksi taktirde talep edilecek maddi tazminatın hukuki bir altyapısı olmaması nedeniyle tazminat alınması imkansız olacaktır. Boşanma davalarında maddi tazminat istenebilmesinin şartları aşağıdaki gibi sıralanabili.

 • Boşanma davalarında tazminat isteyen taraf, boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olmalı ya da kusursuz olmalıdır.
 • Davalı taraf kusurlu olmalıdır.
 • Davalı taraf boşanmayakendi kusuru ile neden olmuşsa onun lehine olmayacak bir tazminat ödenmesine hükmedilemeyecektir.
 • Boşanma davalarında tazminat talep eden kişinin, mevcut ya da olası menfaatlerinin boşanma nedeniyle sekteye uğraması gerekir.

Boşanmalarda Kusurlu ve Kusursuz Taraf Olması Tazminata Etkileri

Boşanma davalarında tazminat talep edecek kişiler açısından, maddi tazminat alevinde bulunulabilmesi için gerekli şartlardan birisi de, tazminat istiyorum diyen kişinin, evliliği boşanmaya götüren olaylarda “kusursuz” veya “daha az kusura sahip” olması gereklidir. Bu noktada baktığımızda bir çok boşanma davasında her iki tarafında kusur sahibi olduğu görülmektedir. Boşanmalarda kusursuz olma durumu az rastlanan bir hadisedir. 4721 sayılı Medeni Kanun yürürlüğe girmeden önce, boşanma davalarında tazminat alınabilmesi oldukça güçtü. Eski kanun boşanmayı getiren olaylarda yalnızca kusursuz olan bireylerin tazminat talep edebileceklerine hükmetmekteydi. Bu durumda da boşanmalarda maddi tazminat talep edecek kişilerin bu isteklerinin yerine gelme olasılığı oldukça düşük kalıyordu.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yapılan düzenleme ile birlikte boşanma davalarında tazminat talep edebilmek için yalnızca kusursuz olma şartı yoktur. Bunun yanı sıra eşinden daha az kusur sahibi bireyler de maddi tazminat talep edebilirler. Önceki kanuna göre daha yumuşatılan tazminat talep etme konusu ile kusurlu olsa da eşinden daha az kusuru olan bireylerin tazminat talep etmeleri mümkün hale gelmiştir.

Boşanma Süreci Soru Sor

Davalı Tarafın Kusurlu Olması Nedir?

Boşanmalarda maddi tazminat talep edilebilmesi için gerekli şartlardan, “davalı tarafın kusurlu olması” kriterine göre, davalı kişinin boşanmada kusuru olmaması gibi bir durumda hakim davalının tazminat ödemesi yönünde karar veremez. Bu durumu örnekle açıklamak gerekirse akıl sağlığının yitirilmesi nedeniyle açılacak boşanma davasında davalının akıl hastalığı olması durumu kendisini kusurlu yapmamaktadır. Boşanmayı getiren olayın, davalı kişinin akıl hastası olması durumunda davalı akıl hastası olması nedeniyle kusurlu görülemez. Ya da farklı bir örnek vermek gerekirse, bazı durumlar evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmaktadır. Bu durumlar üzerinde her iki taraf da kusura sahip görülmediğinde taraflar birbirlerinden maddi tazminat talep edemezler.

Mevcut ya da Olası Menfaat Nedir? Boşanmalarda menfaat zedelenmesi nedeniyle Tazminat Ne Anlama Gelir?

Boşanma sonrası mevcut menfaatleri sekteye uğrayacak az kusurlu ya da kusursuz kişilerin maddi tazminat talep edebilecekleri şartında bulunan mevcut menfaatler kavramı, evlilik devam ederken sahip olunan menfaatleri ifade eder. Bu menfaatler farklı şekillerde somutlaştırılabilir. Örneğin evliliğin sona ermesi ile birlikte maddi anlamda bir kayba uğrayacak kişi bu durumun giderilmesi amacıyla tazminat talep edebilir.

Olası menfaat ise evliliğin devam etmesi durumunda ise boşanmanın gerçekleşmediği varsayılırsa doğabilecek olan menfaatlerdir. Bu menfaatin beklenen bir menfaat olması gerekir. Örneğin ileriki dönemde sigortadan alınabilecek para ya da eş durumundan emekli aylığı alınabilmesi… gibi

Boşanma Davalarında Tazminat Miktarı

Boşanma davalarında maddi tazminat miktarı, hakim tarafından belirlenmekte ve hakim kararına bağlı olmaktadır. Hakim tazminat miktarına hükmederken tazminat borçlusunun ekonomik durumuna yani ödeme gücüne bakmaktadır. Diğer yandan tazminat talebinde bulunan kişinin talebinden fazla miktarda tazminata hükmedilmez. O yüzden boşanma tazminatı alabilir miyim diyen kişilerin karşı tarafın ödeme gücünü düşünerek tazminat talep etmesi gerekir. Örneğin 400.000 TL maddi tazminat talep eden kişi için hakim 420.000 TL tazminata hükmetmez. Boşanma davalarında tazminat alınabilmesi için boşanma kararının kesinleşmesi gerekir. Tazminat ödenmesine dair kararın verilmesi ve boşanmanın gerçekleşmesinin ardından tazminatın nasıl ödeneceği konusunda farklı yollar izlenebilir. Boşanma davalarında tazminat toplu bir şekilde ödenebileceği gibi bir kısmı toplu şekilde ya da tazminat miktarı oranında malın davacıya verilmesi şeklinde de olabilir.

Boşanma Davalarında Manevi Tazminat

Boşanma Davalarında Manevi Tazminat

Boşanma Davalarında Manevi Tazminat

Boşanma davalarında manevi tazminat isteyecek olan kişiler bu konuda boşanmadan dolayı kişilik hakları saldırıya uğramış olmalıdır. Esas unsur kişilik haklarının zedenlenmesidir ve bunun dışında manevi tazminat istenmesinin de belirli şartları vardır.

Boşanmalarda Manevi Tazminat şartları

 • Davalı taraf kişilik haklarını zedelemiş ve kusurlu olmalıdır.
 • Kusurun ağır olması gerekmez.Boşanmada kusurlu olması manevi tazminat istenebilir.
 • Tazminat isteyen kişinin kişilik hakları saldırıya uğramış ve bu durumdan mağdur olmuş olmalıdır.
 • Kişilik hakları saldırıya uğrayan kişinin mağduriyeti, boşanmayı getiren olaylara, kişide yarattığı elem üzüntü ve sarsıntıya bakılarak tayin edilir.

Boşanmada Manevi Tazminat ve Davalı Kişinin Kusurlu Olması

Boşanmalarda manevi tazminat isteyen kişi açısından, davalı tarafın kusurlu bulunması şarttır. Bu noktada işlenen kusurun büyüklüğü değil, karşı tarafta yarattığı elem ve üzüntü dikkate alınır. Manevi tazminat ödenmesinin esas koşulu davalının kusurunun karşı tarafın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup olmadığıdır.

Manevi Tazminat Talep Eden Kişinin Kişilik Haklarının Zedelenmesi

Boşanmalarda manevi tazminat talep edecek kişinin, boşanmaya neden olaylar nedeniyle kişilik haklarının zedelenmesi gerekir. Daha önceki kanunda kişilik hakkına yapılmış olan saldırının mahiyetinin büyük olması ve zedelenmenin ağır olması şartı vardır. 4721 sayılı Türk Medeni kanununda ise kişilik hakkı zedelenmesinin büyüklüğünün önemli olmadığına hükmetmiştir.

Manevi tazminat alabilir miyim diyen kişinin kişilik haklarının nasıl zedelendiği, boşanmaya neden olan olaylarda tazminat talep edecek kişinin üzüntü derecesine bakılır. Örneğin, boşanmayı getiren olaylarda taraflardan birisinin kusuru nedeniyle diğer kişinin çektiği acılar, sağlık problemleri, sosyal çevresinde yaşadığı olumsuzluklar… gibi durumların kişide yarattığı sonuçlara bakılır. Örneği daha açık bir şekilde söylemek gerekirse boşanma sürecinde kusura sahip olan eş yüzünden dedikodulara maruz kalmış, üzüntü içerisinde sağlığını yitirmiş, aile ve diğer çevresinden baskı görmüş… kişiler açısından kişilik hakları zedelenmiştir denilebilir.

Boşanma Sürecinde 3. Kişiden Manevi Tazminat Talep Edilmesi

Boşanma sonrası manevi tazminat almak isteyen kişiler açısından boşanmayı getiren olaylarda etkisi olan 3. kişilere de manevi tazminat davası açılabilmektedir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davası içerisinde eşin aldatma eylemini gerçekleştirdiği 3. kişiye manevi tazminat davası açılabilir. Burada 3. kişinin, evlilikten haberdar olması gerekir.

Boşanmalarda Manevi Tazminat Miktarı

Boşanma davası içerisinde manevi tazminat talep edecek kişiye ödenmesi gereken tazminat miktarına hakim karar vermektedir. Hakim tazminat talebinde bulunan kişinin kişilik haklarının ne kadar zedelendiğini sağtayarak boşanmalarda manevi tazminat için miktarı belirleyebilir. Bu noktada hakim zedelenmenin boyutunu farklı şekillerde yapapilmektedir. Örneğin bilirkişi raporu, hastane kayıtları, psikolog raporları… gibi argümanlardan da yararlanabilir. Manevi tazminat miktarı para ilebelirlenir. Maddi tazminatlarda olduğu gibi mal karşılığı ödeme söz konusu değildir ve manevi tazminat direk para olarak ödenir. Manevi tazminat talep edilmeden hakim manevi tazminata karar vermez. Tarafların manevi tazminat talep etmeleri gerekir. Boşanma davasında tazminat talep edilebileceği gibi davanın sonuçlanmasından sonra da tazminat talep edilebilir.

 

 

Boşanma Davası ve Tazminat Hakkında Sıklıkla Sorulan Sorular

Boşanırsam Tazminat Alabilir Miyim?
Boşanma davalarında tazminat talep edilebilmektedir. Maddi tazminat ya da manevi tazminat talep edecekler için belirli şartlar öngörülmüştür ve bu şartların yerine getirilmesi gerekir. Aksi durumda tazminat alma şansı yoktur.
Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir?
Tazminat ödenip ödenmeyeceği, tazminat türüne göre, tarafların kusuruna göre ve tazminat talep eden kişinin maddi manevi zararına göre belirlenir.
Boşanmada Ne Kadar Tazminat Ödenir?
Boşanma davalarında tazminat miktarı belirlenirken tazminat borçlusunun ödeme gücü, maddi tazminatlarda tazminatı talep eden kişinin menfaat kaybı ve manevi tazminatlarda yaşanılan kişilik zedelenmesi gibi durumlar incelenerek hakim ne kadar tazminat ödeneceğine hükmeder.
Boşanırsam Nasıl Tazminat Alırım?
Boşanma sürecinde tazminat alabilmek için maddi ve manevi tazminat şartlarının yerine gelmiş olması gerekir. Makalemizde tazminat alma şartları ve hangi durumlarda tazminat alınabileceği detaylı olarak anlatılmaktadır.
Boşanma Davalarında Tazminat İstenebilir Mi?
Boşanma davalarında tazminat istenebilir, maddi tazminat ya da manevi tazminat şeklinde iki farklı tazminat türü bulunur ve bireyler, herhangi birisini isteyebilecekleri gibi her iki tazminat türünü de isteyebilirler.
Boşanmalarda 3. Kişiye Tazminat Davası Açılabilir Mi?
Evet üçüncü bir kişinin boşanmayı getiren olaylar üzerinde etkisi olması durumunda manevi tazminat davası açılabilir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davalarında aldatan eşin, eylemi birlikte gerçekleştirdiği kişiye manevi tazminat davası açılabilmektedir. Tazminat alınabilmesi için 3. kişinin evlilikten haberdar olması şartı vardır.
Boşanmada Hakim Ne Kadar Tazminat Verir?
Boşanma davalarında hakimler tazminat tutarına hükmederken, tazminat talep edilen miktara, karşı tarafın ödeme gücüne ve tazminat talep edecek kişinin yaşadığı zarara bakarak karar verir. Bu üç unsur da tazminat tutarı belirlenirken etkilidir.
Boşanmada Tazminat İstemek Gerekir Mi?
Evet, boşanmalarda hakimler talep ile bağlıdırlar. Yani taraflardan herhangi birisinin tazminat talebinin olmaması durumunda hakim kendiliğinden tazminat ödenmesine karar veremez. O yüzden boşanmada tazminat almak isteyen kişilerin bu talepte bulunmaları gerekir.
Boşanma Davasından Sonra Tazminat Talep Edilebilir Mi?
Boşanma davası kesinleştikten sonra da tazminat talep edilebilir.
Hakim istenilen Tazminattan Daha Fazlasını Verir Mi?
Hayır, boşanma davalarında tazminat ile ilgili karar verilirken hakimler karşı tarafın ödeme gücü oranında düşük bir tazminata hükmedebilir ama karşı tarafın daha fazla ödeme gücü olduğu ve daha fazla tazminat ödemesi gerektiği yönünde bir karar veremez. Bunun için tazminat talep edecek kişilerin doğru şekilde hareket etmesi gerekir.

2 thoughts on “Boşanma Davalarında Tazminat Maddi Manevi

 1. Kadir

  Merhabalar eşimle boşanmadan vazgeçtik maddi manevi tazminat açmıştı sonunda uzlaşma oldu barıştık kazanan taraf yok avukat açılan maddi manevi tazminatta Hakkı’m var diyor böyle birşey olabilirmi açılan 750.000TL tazminatın %10 alırım diyor lütfen bizi aydınlatırmışsınız

 2. tuba

  ben bir bucuk yıl once bosanmışım baya bır sure avukatım soylemedı tesaduffen ogrendım eşim maddı durumu çok ıyıydı bır oğlum var tazmınat davasını kapamış ne yapabılırım

Kadir için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


lara escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort beylikdüzü escort escort istanbul ataşehir escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort escort beylikdüzü escort kadıköy