Boşanma Davalarında Nafaka

Nafaka boşanma sonrası darlığa düşecek olan kişiye, boşandığı eşinin her ay ödemesi gereken parayı ifade eder. Bu makalemizde boşanma davalarında nafaka nasıl alınır, nafaka miktarı nasıl belirlenir,çocuk için alınabilecek nafaka türü hangisidir,boşanan kadına nafaka bağlanır mı gibi, boşanmanın maddi sonuçlarından nafaka konusunu işleyeceğiz.

Nafaka Türleri

Nafaka Türleri

Nafaka Türleri Hangileridir?

Boşanma davalarında istenebilecek üç farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bunlar; tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) şeklinde sıralanabilir. Bu üç nafakanın veriliş amaçları birbirinden farklıdır. Tedbir nafakası, boşanma davası sürerken taraflardan birisinin müşkül duruma düşmesi nedeniyle bu kişiye tedbir nafakası ödenebilir. İştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilirken, yoksulluk nafakası, boşanma sonrası maddi standardını kaybecedek kişiye verilmektedir.

Boşanma Davalarında Tedbir Nafakası Nedir Tedbir Nafakası Nasıl Alınır?

Boşanma davası sürerken, maddi anlamda geçim zorluğu çeken birey, hakimden kendisine tedbir nafakası verilmesini talep edebilmektedir. Özellikle çekişmeli boşanma süreci uzun sürebileceğinden dolayı (ortalama dava süresi 1 – 2 yıl ) maddi gelire sahip olmayan kişi, hakimden bu süreçte geçimini sağlayabilmek adına tedbir nafakası talep edebilmektedir.

Boşanma Davalarında Yoksulluk Nafakası Nedir Yoksulluk Nafakası Nasıl Alınır?

Yoksulluk nafakası, boşanma sonrası maddi kayba uğrayacak kişilere verilen aylık paradır. Yoksulluk nafakası alınabilmesi için nafakayı talep edecek kişi, boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az ksuura sahip olmak zorundadır. Kimi zaman hakimler eşi ile eşit kusura sahip bireylerin yoksulluk nafakası taleplerini de kabul edebilmektedir.

Boşanma Davalarında İştirak Nafakası Nedir İştirak Nafakası Nasıl Alınır?

İştirak nafakası diğer adıyla çocuk bakım nafakası talep edecek kişi, çocuğun velayetini alan kişidir. Çocuğun bakımı için alınacak olan nafaka yalnızca çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. Bu anlama çocuğun eğitim masrafları, çocuğun ulaşım masrafları, çocuğun gıda ve giyim masrafları gibi temel ihtiyaçlar baz alınır.

Nafaka Nasıl Alınır

Nafaka Nasıl Alınır

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır?

Boşanma davalarında nafaka, açılacak olan boşanma davasının türüne ve istenecek nafaka çeşidine göre farklı şekillerde talep edilebilmektedir. Nafaka taleplerinde davayı kimin açtığına bakılmaksızın talep değerlendirilir. Nafaka talepleri hakim tarafından değerlendirilirken, karşı tarafın ödeme gücü,nafaka türü, hayat standardı gibi unsurlar da göz önüne alınmakla birlikte nafaka türüne bağlı olarak,boşanma davalarında nafaka talep edilirken eşlerin kusur oranlarına da bakılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır?

Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka, çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak eşler arasında yapılan protokol doğrulltusunda alınabilir. Yoksulluk nafası alınabilmesi için eşten daha az kusura sahip olma ya da eşi ile eşit kusura sahip olma, anlaşmalı boşanma davalarında kusur olmadığı için geçerli değildir. O nedenle anlaşmalı boşanma davalarında kusur belirlenmemesi nedeniyle yoksulluğa düşecek kişi yoksulluk nafakası talep edebilir. İştirak nafakası içinse çocuğun velayeti hangi ebeveyne verilecekse o kişi çocuk bakım nafakası talep edebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka, eşler arasında imzalanacak anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde belirlenmelidir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanma davalarında alınabilecek üç nafaka türüne yukarıda belirtmiştik. Bu noktada tedbir nafakası boşanma davası sürecinde talep edilebilir. Çekişmeli boşanma davalarında yoksulluk nafakası alınabilmesi içinse eşten daha az kusura sahip olunması gerekir. Örneğin aldatma nedeniyle açılacak boşanma davasında eşini aldatan kişi kusurlu olacağından yoksulluk nafakası ödenmesi söz konusu değildir. Çekişmeli boşanma davalarında nafaka talebinde bulunacak kişilerin alacağı nafaka için davanın kesinleşmesi gerekir. (tedbir nafakası hariç)

Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir

Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir

Nafaka Miktarının Ne Kadar Olacağı Nasıl Belirlenir?

Nafaka miktarı belirlenirken anlaşmalı boşanmalarda eşlerin üzerinde anlaşmaya vardıkları nafaka miktarı kabul edilir. Çekişmeli boşanma davalarında ise nafaka ödemekle yükümlü kişinin ödeme gücü ve nafaka alacak kişinin yaşam standardı birlikte değerlendirilerek nafaka miktarı belirlenir. Çocuk bakım nafakası miktarı belirlenirken çocuğun yaşı ve ihtiyaçları göz önüne alınır. Örneğin okul çağında olmayan bir çocuk için nafaka miktarı ile liseye giden bir çocuk için ödenmesi gereken nafaka miktarı aynı olmamaktadır.

Yoksulluk nafakası miktarı nasıl belirlenir diye merak eden kişiler açısından ise,nafaka borçlusunun ödeme gücü oranında ve nafaka almak isteyen kişinin yaşam standardı oranında bir nafaka miktarı belirlenir. Örneğin eşinin geliri asgari ücret olan kişinin boşanma sonrası alacağı nafaka miktarı ile eşi daha yüksek ücret alan kişinin alacağı nafaka miktarı birbirinden farklı olacaktır.

Kimler Yoksulluk Nafakası Alamaz?

Boşanma davalarında nafaka talep eden herkes nafaka alacak diy bir durum söz konusu değildir. Nafaka ödemek ya da ödenen nafaka miktarı kesin bir hüküm içermediği için değişen hayat koşullarına göre de nafaka ödenmesi veya ödenen nafakasının miktarı değişebilmektedir. Boşanma davalarında nafaka alınamaması ya da boşanma sonrası nafakanın kesilmesine neden olacak durumlara örnekler verilebilir.

 • Boşanma sonrası başkasıyla dost hayatı yaşayan, fiilen evli gibi bir hayat süren kişiler yoksulluk nafakası alamaz.
 • Normal şartlarda çalışırken kendi rızası ile işini bırakmış, işinden istifa etmiş ve yoksulluğa düşmemiş kişiler yoksulluk nafakası alamaz.
 • Maddi gelire sahip ve boşanma soonrası yaşam standardında düşme olmayacak kişiler yoksulluk nafakası alamaz.
 • Meslek sahibi ve yeteri kadar geliri olan kişiler yoksulluk nafakası alamazlar.
 • Aylık Maaşı, emekli aylığı,kira geliri… gibi gelirlere sahip kişiler yoksulluk nafakası alamazlar.
 • Yeteri kadar taşınmaz mal varlığına sahip,ev dükkan, arsa, apartman, gibi taşınmazlar ile taşınır mala sahip olanlar yoksulluk nafakası alamazlar.
 • Nafaka almak için kendisini yoksulluğa düşüren, mesleği ve becerisi olmasına rağmen çalışmaktan bu amaçla kaçınan kişiler yoksulluk nafakası alamaz.
 • Eşinin geliri olmayan kişi yoksulluk nafakası alamaz.

Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır?

Yoksulluk nafakası ya da iştirak nafakası alan kişilerin aldıkları nafaka miktarının yetmemesi durumunda nafaka artırım davası açmaları mümkündür. Nafaka yükseltme davası istenildiği zaman açılabilir. Nafaka kesin bir hüküm içermez yani değişen yaşam koşullarına bağlı olarak nafakanın artırılması talep edilebilir. Nafaka artırım davası açacak kişiler bu konuda hazırlanacak dilekçe ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmalıdırlar.

Nafaka Kaldırma Davası Nasıl Açılır?

Nafaka ödeme gücünden yoksun kalan bireyler, ya da eski eşinin haksız şekilde nafaka aldığını öne süren kişiler bu durumları öne sürerek nafaka kaldırma davası açabilirler. Nafaka kaldırma davalarında nakafanın neden kaldırılması gerektiğinin ispatı gerekir.

Boşanma Süreci Soru Sor

Boşanma Davalarında Nafaka Konusunda Sıklıkla Sorulan Sorular?

Çalışan Kadın Nafaka Alabilir Mi?
Alınacak yoksulluk nafakasını belirleyen hususların başında, bireyin yoksulluğa düşüp düşmediği ve yaşam standardında önemli bir düşüş yaşayıp yaşamadığı gelmektedir. Bu anlamda eşi ile aynı maaşa sahip ya da eşinden daha fazla maaş alan,çalışan kadın yoksulluk nafakası alamaz.
Çocuk Bakım Nafakası Ne Zamana Kadar Ödenir?
Çocuğun bakımı için ödenecek olan iştirak nafakası, çocuğun reşit olması ile birlikte son bulur. Çocuğun reşit olduktan sonra eğitim hayatının devam etmesi durumunda (örneğin üniversite okuyor olması) iştirak nafakası, çocuk mezun olana kadar devam eder.
Nafaka Artışı Nasıl Belirlenir?
Nafakanın artışı için boşanma süreci içerisinde davalarda hakimden enflasyon oranında her sene artış yapılması talep edilebilir. Bu şekilde alınan nafaka miktarı yıllar içerisinde değer kaybetmemiş olacaktır.
Nafaka Ödenmezse Ne Olur?
Nafakanın ödenmemesi durumunda, nafaka alacaklısı icra takibi başlatabileceği gibi, nafaka borçlusu açısından 3 aylık bir tazyik hapsi de söz konusu olabilmektedir. Bu hapis cezası nafakanın ödenmesi ile birlikte ortadan kalkmaktadır.
Nafaka Yıllık Artış Oranı Nasıl Belirlenir?
Nafakanın yıllık artış oranı belirlenirken Tefe Tüfe oranları göz önüne alınmakta ve yıllık artış yapılmaktadır. Bunun için hakimler boşanma davasında yıllık artışa hükmedebilmekle birlikte bireylerin de bunu talep etmeleri önemlidir.
Nafaka Ödemesi İçin Maaş Haczi
Nafaka ödemesi için icra takibi artından maaş haczi uygulanabilmektedir. Bu durumda ödenmesi gereken nafaka  miktarı eski eşin maaşından otomatik olarak kesilecektir.
Uzun Süre Ödenmeyen Nafakanın Faizi Alınabilir Mi?
Uzun süre ödenmeyen nafaka faizi ile birlikte talep edilebilir. Bunun için uzun süre ödeme yapmayan eski eşin ödeme gücünün olup olmadığının belirlenmesi gerekir. 
Ölünceye Kadar Nafaka Ödemek Zorunda Mıyım?
Yoksulluk nafakası ödenmesi için belirli bir süre bulunmamaktadır. Eşin yoksulluğunun devam etmesi durumunda nafaka ödenmeye devam edilir. Fakat değişen hayat koşulları doğrultusunda nafakanın kaldırılması davası da açılabilir. Örneğin eski eşin sigortalı olarak çalışmaya başlaması, maaşının yoksulluğa düşmeyecek düzeyde olması gibi bir durumda nafakanın kaldırılması talep edilebilir.
Eski Eşin Başkasıyla İlişkisi Olması Durumunda Nafaka Ödenir Mi?
Eski eşin başka birisiyle evlilik hayatı yaşaması fakat resmi nikah yapmamış olması durumunda bu durum kanıtlanarak nafakanın kaldırılması sağlanabilir. Başkası ile dost hayatı yaşayan eski eşe nafaka ödenmesi zorunlu değildir.
Nafakanın Düzenli Ödenmemesi Durumunda Ne Yapılabilir?
Nafakanın düzenli ödenmediği durumlarda biriken nafaka alacaklarına dair icra işlemi başlatılabilir, Bu şekilde birikmiş olan tüm nafaka alacakları tahsil edilebilir.
Boşanma Davalarında Nafaka Ne Kadar Olur?
Boşanma davalarında nafaka için karar verilirken eşin ödeme gücü oranında bir nafaka miktarı hakim tarafından belirlenir. Burada nafaka miktarının belirlenmesinde hakimin inisiyatifi vardır.
Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim?
Boşanma süreci ya da boşanma sonrası nafaka alabilmeniz için nafaka türüne göre gerekli şartları yerine getirmiş olmanız gerekmektedir. Nafaka almanın şartları için yazımızı okuyabilirsiniz.

4 thoughts on “Boşanma Davalarında Nafaka

 1. naime

  Merhaba ben eşimden bosanicam 1.5 ay olmus dava Açılali 1.5 yasinda kızım var ben calismiyorum ailem bakio bana Kızıma 2 aydir annemdeim bize bosanirsam ne kadar para verirller

 2. Semih

  Merhaba ben esimden iki yıl önce bosandim.. Türkiye evliyim eşimle beraber yaşamadım senede bir kaç hafta beraber geçirdik.. evi kendi isteyle terk etti ve boşanma davası açtı. Ben
  Kendim almanyada kalıyorum 6 senedir isizizim. Ve issizlik parası alıyorum
  Boşanmış eşim duydum gibi çok yerde çalışıyormuş.. Ya kagitli ve kayıtsız.. Söyleyen bir çok kişi oldu.. Ben phyologj sorununlarim isizi oldumda durumda kendimi.. Müdafaa edemedim.. Bun nafaka durumda nasıl çözebilirim Bir bilgi yardınizi edebilirmisiniz. Çok sevinirim.. Saygılar Semih

 3. Serdar cakir

  Evvela selam ederim Serdar ben 2004 yılında evlendik 2007 yılında bir kızım oldu 2008 yılında eşim boşanma davası açtı dava itiraz etmeme rağmen 2011 yılında kesinleşti ve bosandik bana her ay 200 TL nafaka bağladı hakim 2014 yılına kadar her ay eski eşime elden 200 TL verdim ve her hafta çocuğumu görmeye gittiğim zaman pazarlık market giyim olsun ufak tefek desteklerim olmuştur 2014 yılında icra mahkemesinden 12 binlira borç çıkarıldı hiç nafaka ödemedi diyerek tazyik hapis cezası çıktı 1 ay gittim durumu izah ettim ya eşiniz imza atacak feragat edecek yada odeyeceksin dedi başka yolu yokmu dedim yok dedi dava açılış tarihi kapanış tarihi birseyler dedi 6000 TL odersen hapisı ertelemiş olursun dedi ödedim hapis kalktı eski eşimle 2014 kasım ayı tekrar evlendik arada sırada eşim ve e celalleniyor ve bana mahkemeye gidecem dava acacam icraya verecem önceki paraları da Alican surundurcem seni diyip duruyor öğrenmek istediğim şu efendim eski eşimle tekrar evlendigim zaman geçmiş iştirak nafaka borcu dosyası kapanır mı kapanmazmi yada bunun bir süresi varmı iki yıl oldu evleneli yardımcı olurmusunuz lütfen yol gösterin bana elimde para olsa zaten verecem kapattircam mahkeme kapılarında uğraşamam isimden olmak istemiyorum başarılar diliyorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


lara escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort beylikdüzü escort escort istanbul ataşehir escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort escort beylikdüzü escort kadıköy